Provincie moet jacht in polder bij Rhoon aan banden leggen

Den Haag, 30 augustus 2017 – Inwoners van de wijk Portland in Rhoon hebben veel last van jagers die dieren afschieten in de aangrenzende polder annex recreatiegebied. Ze voelen zich er onveilig en durven er ook hun hond niet meer uit te laten. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat de provincie maatregelen neemt en de jacht aan banden legt.

In polder Koedood en ook het natuur- en recreatiegebied Buijtenland in Rhoon wordt intensief gejaagd. Dat gebeurt onder meer uit oogpunt van schadebestrijding: ganzen zouden de gewassen van de boeren beschadigen. De jacht begint vaak al ’s ochtends heel vroeg en volgens sommige getuigen in de directe nabijheid van mensen, soms op maar een meter afstand.

Gevolg is dat inwoners van de naastgelegen wijk Portland zich onveilig voelen en veel overlast ondervinden van de jagers. Zij durven niet meer te recreëren in het gebied vanwege het gevaar en de vele geweerschoten. Ook willen ouders hun kinderen het dierenleed niet laten zien. Velen wijken daarom uit naar andere recreatiegebieden.

Verder durven de bewoners daar hun hond niet meer uit te laten vanwege een onveilig gevoel. De honden worden erg angstig als gevolg van het vele geknal en de geluidsoverlast. Dat laatste geldt ook voor mensen, zelfs als ze in hun eigen tuin zitten. Om die reden zou er zelfs al een echtpaar zijn verhuisd.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt deze signalen zorgelijk en de situatie onveilig en onacceptabel. De partij heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor de schadebestrijding in Zuid-Holland.

De provincie zou, stelt de partij, maatregelen moeten nemen om onveilige situaties en het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Rhoon weg te nemen. Ook zou ze ervoor moeten zorgen dat hun veiligheid en die van hun huisdieren wordt gewaarborgd in het geval van schadebestrijding. Omdat er waarschijnlijk ook sprake is van jacht, zou de provincie in overleg met de handhavende organisaties de overlast en onveilige situaties moeten aanpakken. 

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Bij de jacht wordt er gebruik gemaakt van wapens en daar moet veel zorgvuldiger mee omgegaan worden. De situatie in Rhoon is zorgwekkend. Er zijn ook andere manieren om schade te bestrijden dan dieren te doden. Het kan niet zo zijn dat mensen het gebied niet meer in durven omdat ze bang zijn voor hun veiligheid en voor die van hun kinderen of honden’.