Ons Statenfractie

Carla van Viegen - Statenlid

Carla van Viegen (1959) heeft arbeids- en organisatiepsychologie en management gestudeerd. Ze is in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen.

Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vanuit een sterke persoonlijke 'drive' zet ze zich met veel liefde en toewijding in voor de belangen van dieren, natuur en milieu, voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier en voor kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.

Commissies: Duurzame Ontwikkeling, Ruimte en Leefomgeving, Bestuur en Middelen

Ze is bereikbaar via: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl of ahk.van.viegen@statenzh.nl

Bart Canton - Statenlid

Bart Canton is maatschappijhistoricus en afgestudeerd in vroegmoderne politieke theorie.

Van 2009 tot 2015 was hij fractievoorzitter van de fractie van Partij voor de Dieren in het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2011 werd hij beëdigd als fractievertegenwoordiger in de provincie. Sindsdien voert hij namens de partij het woord in de commissie Verkeer en Milieu.

In 2015 werd hij verkozen tot statenlid. Naast zijn werk in de staten verzorgt hij op freelancebasis lessen in maatschappijleer, geschiedenis, economie en Management & Organisatie.
Hij is beschikbaar via b.canton@statenzh.nl.

Commissies: Verkeer en Milieu, Bestuur en Middelen

 

Sylvia Keij - Fractiemedewerkster

Bereikbaar via: pcs.keij@pzh.nl