Bart Canton


Statenlid

Bart Canton is maatschappijhistoricus en afgestudeerd in vroegmoderne politieke theorie.

Van 2009 tot 2015 was hij fractievoorzitter van de fractie van Partij voor de Dieren in het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2011 werd hij beëdigd als fractievertegenwoordiger in de provincie. Sindsdien voert hij namens de partij het woord in de commissie Verkeer en Milieu.

In 2015 werd hij verkozen tot statenlid. Naast zijn werk in de staten verzorgt hij op freelancebasis lessen in maatschappijleer, geschiedenis, economie en Management & Organisatie.
Hij is beschikbaar via b.canton@statenzh.nl.

Commissies: Verkeer en Milieu, Bestuur en Middelen