Willem Vermaat


Frac­tie­volger

Willem Vermaat (1989) is milieuwetenschapper en dierethicus. Hij werkte tot 2018 als docent milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Nu geeft hij door het hele land lezingen over dierethiek en schrijft hij aan een boek over dit onderwerp.

Willem heeft eerder ondersteunend werk gedaan voor de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam en ondersteunt sinds 2018 de PvdD fractie in de Provinciale Staten.

Politiek gaat voor Willem om het beschermen van de rechten van ieder individu. Dieren en toekomstige generaties vormen de grootste groep vergeten slachtoffers. Hij wil deze groep een grotere politieke stem geven.

Willem is te bereiken via: partijvoordedieren@pzh.nl.