Weblogs

Carla van Viegen »

Carla van Viegen is namens de Partij voor de Dieren Statenlid in de provincie Zuid-Holland en gemeenteraadslid in Pijnacker-Nootdorp. In haar weblog schrijft ze over haar dagelijkse werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten en in de gemeenteraad.

Weblog 11 september 2017

Even lekker een weekje er tussen uit geweest voor een korte vakantie en weer opgeladen met nieuwe energie. Ook tijdens de vakantie gaat het werk soms gewoon door, zij het op een lager pitje....:-)

 

Provincie Zuid-Holland

 

Jacht in Rhoon aan banden leggen

Inwoners van de wijk Portland in Rhoon hebben veel last van jagers die dieren afschieten in de aangrenzende polder annex recreatiegebied. Ze voelen zich er onveilig en durven er ook hun hond niet meer uit te laten. Zij durven niet meer te recreëren in het gebied vanwege het gevaar en de vele geweerschoten. Ook willen ouders hun kinderen het dierenleed niet laten zien. Velen wijken daarom uit naar andere recreatiegebieden. Er zou zelfs een echtpaar voor zijn verhuisd.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat de provincie maatregelen neemt en de jacht aan banden legt.

Klik hier voor de vragen en hier voor het persbericht.

 

Brief gemeente Molenwaard over bouw schuur tussen werelderfgoed Molens Kinderdijk

De gemeente Molenwaard heeft toestemming gegeven voor de bouw van een 5 meter hoge schuur tussen de molens van Kinderdijk, wat werelderfgoed is. Veel omwonenden en ook de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de daar aanwezige natuur en voor de beeldbepaling van het werelderfgoed.

De provinciale fractie heeft daarom een brief gestuurd aan de gemeente Molenwaard met het verzoek om tot overeenstemming te komen met de bezwaren van de belangenvereniging en omwonenden. Klik hier voor de brief.

 

Debat over paardenwelzijn op het Horse Event 

Vrijdag 8 september 2017 heb ik namens de Partij voor de Dieren deelgenomen aan een debat over paardenwelzijn op het Horse Event in Ermelo.

In een volle zaal met ongeveer 450 gasten werd paardenwelzijn besproken met als thema 'Laten we welzijn'. De andere deelnemers waren Jan Cees Vogelaar, voorzitter van de Sectorraad Paarden, hoogleraar Marianne Sloet, gezondheidszorg paard aan de Universiteit van Utrecht, Piko Fieggen namens de Dierenbescherming , dressuurruiter Coby van Baalen en Wim van Bergenhenegouwen, manegehouder namens de FNRS. De gespreksleider was tv presentator Wilfried de Jong.

 

De Partij voor de Dieren vindt dat een respectvolle relatie tussen mens en paard mogelijk is zolang het natuurlijk gedrag en het welzijn van het dier voorop staan en niet worden geschaad. Het probleem van sport en fokken met paarden is dat het welzijn van het paard vaak ondergeschikt wordt gemaakt aan ego/eerzucht en geld. Hierdoor wordt het welbevinden van het paard vaak geschaad. Bijvoorbeeld worden paarden vaak op jonge leeftijd te zwaar en teveel belast, wat hun welzijn schaadt. Veel dekkingen vinden op een onnatuurlijke manier plaats, waarbij ook het welzijn in het geding kan komen. De gemiddelde leeftijd van een paard in Nederland  is 7/8 jaar. Ook dieronvriendelijke trainingsmethoden schaden de gezondheid en het fysieke en psychische welzijn van het paard. Er wordt vaak roofbouw gepleegd op jonge paarden en pony’s. Wijlen dressuurruiter John Swaab heeft in het verleden een interessant verhaal gehouden over het welzijn van paarden. Klik hier voor meer informatie.

De Partij voor de Dieren pleit voor een Paardenbesluit waarin basisregels voor het welzijn van paarden wettelijk worden vastgelegd. Zoals de vijf vrijheden, die voor alle dieren gelden, geen tastharen afknippen, het kunnen hebben van sociaal contact; paarden zijn kuddedieren en horen niet solitair gehouden te worden, minimaal een aantal uren per dag vrij kunnen bewegen in de buitenlucht en voldoende daglicht, voldoende ruwvoer, het hebben van schuilmogelijkheden in de wei tegen regen zon e.d. Ook zou er een maximum gesteld moeten worden aan het gewicht van de ruiter ten opzichte van het gewicht van het paard.

Zoveel paardenmensen, zoveel meningen.....'Het paard heeft altijd gelijk' ..... Paarden hebben een intrinsieke waarde en elk een eigen persoonlijkheid. Het is een leven lang leren om ieder individueel paard goed te kunnen ‘lezen’ of zijn/haar welzijn goed is geborgd is.  Zoals ook het gewone leven een leven lang leren is....

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de slechte kwaliteit van de ruiterpaden in het natuur/recreatiegebied De Groenzoom in Pijnacker. Klik hier voor de vragen.

Stof tot nadenken:

 

Weblog 21 augustus 2017

Ook tijdens het reces gaat het werk gewoon door, zij het op een wat lager pitje.,,,.;-) Er is dan tijd voor werkbezoeken en andere uitzoekklussen. Onderstaand een impressie van de activiteiten tijdens het reces. Provincie Zuid...

Weblog 7 juli 2017

Na de laatste gemeenteraadsvergadering van gister zitten de vergaderingen voor het zomerreces erop. Even wat meer rust, maar ook tijd voor werkbezoeken en andere politieke afspraken, die zijn blijven liggen. Even een update van de laatste drukke maand...

Weblog 5 juni 2017

Landelijke Milieudag Politie Afgelopen week mocht ik de landelijke milieudag van de politie afsluiten. Dat was een mooie kans om de mensen die dit belangrijke werk doen een hart onder de riem te steken en hen aan te moedigen dit werk te blijven doen,...

Weblog 21 mei 2017

Provincie Zuid-Holland Bijeenkomst met natuurorganisaties over weidevogels De natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de Zuid-Hollandse Milieufederatie hebben een bijeenkomst voor Statenleden georganiseerd,...

Weblog 9 mei 2017

Na een onderbreking weer een blog over de politieke activiteiten in de provincie Zuid/Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanwege technische problemen was het tijdelijk niet mogelijk een blog te plaatsen. Provincie Zuid-Holland Werkbezoek...

Weblog 12 februari 2017

Er is weer veel gebeurd aan het begin van het nieuwe politieke jaar en weer veel werk aan de winkel... Een leuk initiatief van de Statenleden Huri Sahin en Ellen Verkoelen is het vrouwenontbijt op internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart a.s. op...

Weblog 2 januari 2017

Weblog 2 januari 2017 Iedereen een heel liefdevol, gelukkig en gezond 2017 gewenst! Tijdens het Kerstreces heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over een aantal actuele onderwerpen. Provincie Zuid...

Weblog 19 december 2016

De laatste vergaderingen van dit jaar zitten erop. Onderstaand een update van de laatste activiteiten van onze fractie dit jaar. Afgelopen week is in de provincie jaarlijkse herziening van de provinciale ruimte regels besproken. De Partij voor de...

Weblog 13 november 2016

Provincie Zuid-Holland   Begroting 2017 Afgelopen week is in Provinciale Staten de Begroting 2017 besproken. Onze fractie heeft een aantal voorstellen ingediend. Vergunningen Natuurbeschermingswet en stikstofdepositie In 2016 alleen al...

 
Volgende pagina