Bijdrage gemeen­te­lijke herin­deling Hoeksche Waard en instellen inter­pro­vin­ciale herin­de­lings­com­missie Vijf­hee­ren­landen


3 februari 2016

Voor de Partij voor de Dieren is een absolute randvoorwaarde dat er voldoende draagvlak is bij zowel inwoners als de betrokken gemeenteraden. Dat is hier niet het geval. In de Hoeksche Waard zijn drie van de vijf gemeenten geen voorstander van een fusie. Er is geen voldoende draagvlak binnen de betrokken gemeenteraden om akkoord te kunnen gaan met deze samenvoeging. De PvdD is van mening dat in dit geval ingezet moet worden op intensivering van de samenwerking, waardoor de basis kan worden gelegd voor het sluitstuk, de fusie van gemeenten.

In de gemeenten Vijfheerenlanden is het voorstel om een interprovinciale herindelingscommissie te gaan instellen. De drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben dit verzocht. En een meerderheid van de drie gemeenteraden hebben ermee ingestemd. Ook hier is het van belang dat er voldoende draagvlak is bij inwoners. Inwoners moeten een stem krijgen over de wenselijkheid van de herindeling.

De Partij voor de Dieren dient daarom een motie in om een referendum te houden onder de inwoners van de gemeenten in de Hoeksche Waard en Vijfheerenlanden, de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik, over de wenselijkheid van gemeentelijke fusie. Door het houden van een referendum wordt ook de betrokkenheid van inwoners bij bestuurlijke aangelegenheden vergroot en dat vindt onze fractie een goede zaak.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer