Haas 1

Dierenrechten

Een gezonde provinciale democratie hoort rekening te houden met de belangen van álle inwoners – mensen én dieren. Want provinciaal beleid heeft niet alleen invloed op mensen, maar ook op de levens van miljoenen dieren, bijvoorbeeld door de beslissingen die over natuur, wegen en landbouw worden gemaakt. Dieren zijn medebewoners van de provincie. Met hun levens moet met zorg worden omgegaan. Ze zijn individuen en hebben bewustzijn, gevoel en familieverbanden. In een duurzame samenleving vormen dieren bovendien een essentieel onderdeel van een gezond ecosysteem. Daarmee is een echt duurzame samenleving ook een dierzame samenleving.

Helaas gaat het in Zuid-Holland met veel diersoorten niet goed. De leefruimte van dieren wordt steeds verder ingeperkt. Wanneer mensen in de buurt van dieren komen, krijgen dieren de schuld als er overlast is en wordt geweld tegen hen gebruikt. Veel dieren worden door de mens gefokt, verhandeld, gebruikt, verdreven, bejaagd en gedood. Een herziening van onze relatie met dieren is ook in het belang van mensen zelf. De mens gaat verkeerd om met dieren en natuur en dat is een belangrijke oorzaak van veel van de grote problemen van onze tijd: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, infectieziekten zoals COVID-19 en vogelgriep, watervervuiling, watertekorten en uitputting van de bodem. Een veiligere wereld voor dieren is dus uiteindelijk ook een veiligere wereld voor mensen.

Er wonen in Zuid-Holland meer dieren dan mensen. De belangen van dieren worden in de provincie momenteel met grote vanzelfsprekendheid genegeerd. De Partij voor de Dieren wil af van dit automatisme. In de provinciale politiek geven we dieren een stem en werken we aan een samenleving waarin het gebruik van dieren aan banden wordt gelegd.

Jaarlijks worden in Zuid-Holland veel dieren doodgeschoten of vergast en raken veel dieren ernstig gewond. Aan dit zinloze geweld worden enorme bedragen uitgegeven. Conflicten zouden niet met kogels opgelost moeten worden. Bovendien is de jacht een gevaar voor de volksgezondheid: de jacht op dieren verhoogt de kans op het verspreiden van gevaarlijke dierziekten, zoals vogelgriep. Daarom is het belangrijk dat de provincie er alles aan doet om de jacht aan banden te leggen en inzet op voorlichting over een vreedzame en verantwoorde omgang met in het wild levende dieren.

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil dat alle dieren naar hun aard kunnen leven en daar ook de ruimte voor hebben. Een provincie waarin waarden als compassie en rechtvaardigheid leidend zijn en ook voor dieren gelden, is een mooiere provincie.