Nieuws


 • september

 • Partij voor de Dieren, fel tegen Duin­pol­derweg

  19 september 2018 - Met het besluit door te gaan met de Duinpolderweg hebben de Provinciale Staten besloten het open landschap tussen Hillegom en Lisse met nieuw asfalt te doorsnijden. Een meerderheid van VVD, D66, CDA, SGP/CU en PvdA steunden de aanleg van de zogenaamde "middenvariant". Nadat een grote meerderheid zich achter een amendement schaarde om vooralsnog geen ruimte te reserveren om de D...

  Provincie betaalt training jagers in omgaan met agressie door inwoners

  Den Haag, 16 september 2018 – De provincie Zuid-Holland biedt jagers een training aan in het omgaan met agressie door inwoners van Zuid-Holland. Maar veel mensen hebben juist te maken met agressie dóór jagers. Volgens de Partij voor de Dieren is dat veel gevaarlijker, omdat jagers gewapend zijn. Ze begrijpt dan ook niet dat de provincie een dergelijke training voor jagers organiseert en betaalt. ...

  Twijfel over juistheid massaal doden van ganzen

  Den Haag, 14 september 2018 – De Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP hebben grote twijfels over de juistheid van het massaal doden van Canadese ganzen en kolganzen in Zuid-Holland. Het zijn beschermde vogels en bovendien hebben Provinciale Staten daarover geen advies kunnen geven. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ontheffingen verleend om Canadese ganzen en kolganzen in dez...

  Partij voor de Dieren en GroenLinks willen ophel­dering over Genx en PFOA in water

  Den Haag, 20 juli 2018 – Het kankerverwekkende PFOA en GenX is in sterk verhoogde concentraties aangetroffen in slootwater en regenwater. Naar aanleiding van een tussenrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren Zuid-Holland via schriftelijke vragen deze zorgwekkende situatie aan de kaak gesteld. Het RIVM adviseert ...

  Verbied gebruik levende lokganzen bij ganzen­jacht

  Den Haag, 23 juli 2018 – Het gebruik van levende, vastgebonden lokganzen bij de ganzenjacht moet worden verboden. Dat stelt de Partij voor de Dieren in vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De partij ontving een filmpje waarop deze zeer dieronvriendelijke methode is te zien. Ook zou het doden van ganzen met slag-, snij- of steekwapens direct moeten stoppen. De Partij voor de Dieren in ...

  Knob­bel­zwanen niet op wrede manier doden

  Den Haag, 11 juli 2018 – Neergeschoten knobbelzwanen mogen met slag-, snij- of steekwapens worden gedood. Dergelijke en zeer wrede onvriendelijke methoden zijn opgenomen in het nieuwe faunabeheerplan van de provincie Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en SP willen dat die methoden uit het faunabeheerplan worden gehaald. De provincie Zuid-Holland wil later dit jaar het nie...

  Partij voor de Dieren en GroenLinks: blij met steun vogel­opvang Botlek

  Den Haag, 27 juni 2018 – Het provinciale bestuur heeft financiële steun toegezegd aan de opvang en schoonmaak van de vele met olie besmeurde vogels door de recente olieramp in de Rotterdamse haven. Dit na mondelinge vragen van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Vanwege een aanvaring van een schip van rederij Odfjell met een steiger, is meer dan 200 miljoen stookolie terecht gekomen in de Rotter...

  Partij voor de Dieren wil ophel­dering over kanker­ver­wekkend afval Chemours

  Den Haag, 27 juni 2018 - Het chemiebedrijf Chemours laat kankerverwekkend afval in het milieu terecht komen. Naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierover heeft de Partij voor de Dieren Zuid-Holland via mondelinge vragen deze zorgwekkende situatie aan de kaak gesteld. Chemours meldt niet aan zijn afvalverwerkers en –transporteurs dat deze stoffen in he...