Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Carla van Viegen opnieuw lijst­trekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2019

Den Haag, 10 december 2018 – De Partij voor de Dieren doet op 20 maart 2019 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tijdens het partijcongres op 9 december is zittend fractievoorzitter in Provinciale Staten Carla van Viegen herkozen tot lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangri...

Lezing ‘die­re­thiek in de provincie’ VOL!

De fractie van de Provinciale Staten Zuid-Holland nodigt u van harte uit om op 10 december aanstaande aanwezig te zijn bij de lezing van Eva Meijer en Willem Vermaat met als onderwerp ‘dierethiek in de provincie’. RondleidingVoorafgaand aan de lezing is er gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding in het provinciehuis. Tijdens deze rondleiding wordt uitleg gegeven over het werk van de Par...

Partij voor de Dieren blij met proef verjaging ganzen zonder te doden

Den Haag, 7 oktober 2018 – De Partij voor de Dieren is blij met de proef die de provincie Zuid-Holland gaat uitvoeren om bij kans op gewasschade ganzen te verjagen in plaats van ze te doden. De Dierenbescherming maakt deel uit van de Faunabeheereenheid in Zuid-Holland en heeft een voorstel voor een proef met verjaging van ganzen zonder te doden ingebracht bij de Faunabeheereenheid. Dit voorstel w...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid