Een planeetbrede visie, ook in Zuid-Holland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Provin­ciaal bestuur

Dieren­welzijn

Onze mensen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen. Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanuit een ste...

Lees verder

Actueel

Zorg­vul­diger afweging provincie voor onthef­fing­ver­lening doden van wilde dieren nood­za­kelijk

Den Haag, 1 maart 2021 – Als de rechter heeft geoordeeld dat in Zuid-Holland wilde dieren niet mogen worden afgeschoten, dan moet de provincie zich daarbij neerleggen. Nu gaat de provincie tegen de rechterlijke beslissing in hoger beroep en krijgt dan alsnog ongelijk. Dat is zonde van de kosten, de tijd en de menskracht en het vraagt om een veel zorgvuldiger afweging om een ontheffing te verlening...

Goede zorg voor gewonde wilde dieren in Zuid-Holland

Den Haag, 19 februari 2021 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil het vervoer en zo nodig het uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren beter regelen. De huidige regeling stamt uit 2010 en is verouderd. Er moet een nieuwe regeling komen, waarin ook de verzekering van de mensen die dit uitvoeren, goed is geregeld. De partij heeft over deze kwestie vragen gesteld aan het provinciebe...

Partij voor de Dieren wil jacht­verbod in Zuid-Holland vanwege extreme weers­om­stan­dig­heden

Den Haag, 8 februari 2021 - In verband met de huidige winterse omstandigheden vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aan het provinciebestuur om met directe ingang een jachtverbod in te stellen voor alle dieren. Het provinciebestuur is op grond van de Wet natuurbescherming bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat vergen. Op dit moment is er sprake...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid