Zuid-Holland, je kunt nu nog kiezen!

Verkiezingen 2023
Provinciale Staten en waterschappen

Een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis, een stikstofcrisis, een wooncrisis, een watercrisis en een energiecrisis. Samen pakken we ze aan!

Om de grote problemen van deze tijd op te lossen, is lef nodig. Keuzes durven maken voor een planeet waar mens en dier in harmonie met elkaar en de natuur kunnen leven, ook in Zuid-Holland. Doe je mee?

Carla van Viegen

Lijsttrekker provincie Zuid-Holland

Hou stevig vast aan je idealen.
Kies 15 maart Partij voor de Dieren.

Waterschappen in jouw provincie

Lees het programma van de waterschappen in jouw provincie

Alle deelnemende waterschappen

In Zuid-Holland kun je kiezen voor...

Groener, diervriendelijker, socialer.

Kies je voor meer natuur én meer betaalbare huizen?

Kies je voor een economie binnen de draagkracht van de Aarde? Kies je voor schoon water en een gezonde lucht? Kies je voor een partij die de natuur in Zuid-Holland koestert en opkomt voor de dieren die daar leven?

Je kunt kiezen voor duurzame keuzes. Voor een fijne, gezonde wereld voor alles en iedereen die nu leeft én voor de generaties daarna. Je kunt kiezen voor hen, die zelf nog niet kunnen kiezen.

Je kunt nu nog kiezen. Kies 15 maart Partij voor de Dieren.

 • Leven binnen de draagkracht van de Aarde. De klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis worden in samenhang aangepakt

 • Meer boeren, minder productiedieren: de veehouderij moet diervriendelijk, duurzaam, kleinschalig en regionaal


 • Stop de jacht! Dieren moeten leefruimte krijgen

 • Méér natuur in heel Zuid-Holland. Versterk de biodiversiteit. Verbind natuurgebieden zodat dieren zich vrij kunnen verplaatsen

 • Meer betaalbare duurzame en natuurinclusieve woningen

 • Een gezonde leefomgeving. Verbod op het lozen van giftige stoffen (zoals GenX en PFAS door chemiebedrijven als Chemours)

 • De energietransitie is nú. De provincie begeleidt bedrijven en inwonersnaar een duurzame samenleving

 • Zuid-Holland fossielvrij. Zonne-energie, windmolens en waterkracht in plaats van kolen, gas, biomassa en kernenergie

 • Omschakeling glastuinbouw van energieslurpende sierteelt naar biologische productie van voedsel voor de regio

 • De provincie neemt verantwoordelijkheid voor de opvang en het vervoer van gewonde in het wild levende dieren

Carla van Viegen

Lijsttrekker provincie Zuid-Holland

Meer over Carla van Viegen

Lees ons verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma

Ook beschikbaar als

Onze kandidaten

Carla van Viegen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen.

Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vanuit een sterke persoonlijke 'drive' zet ze zich met veel liefde en toewijding in voor de belangen van dieren, natuur en milieu, voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier en voor kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.

Commissies: Klimaat Natuur Milieu en Bestuur Maatschappij Middelen

Ze is bereikbaar via: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl of ahk.van.viegen@pspzh.nl.

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Provin­ciaal bestuur

Dieren­welzijn

Onze mensen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen. Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanuit een ste...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren wil helderheid natuur­ver­gun­ningen veehou­de­rijen Zuid-Holland

Den Haag, 6 februari 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil weten of het provinciebestuur helder in beeld heeft of veehouders de juiste natuurvergunningen hebben om stikstof uit te stoten. Recent werd in de media bekend gemaakt dat veel provincies niet weten of de veehouderijen in hun provincie wel voldoen aan de toegestane stikstofuitstoot op hun bedrijf en dat een aantal veehouderij...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

 • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
 • Geef het gedachtegoed meer bekendheid