Een planeetbrede visie, ook in Zuid-Holland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen. Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanuit een ste...

Lees verder

Actueel

Betere beschutting- en schuil­mo­ge­lijk­heden weide­dieren nood­za­kelijk!

Partij voor de Dieren: betere beschutting en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk Den Haag, 25 augustus 2020 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt bij de provincie aan om meer beschutting- en schuilmogelijkheden voor weidedieren te realiseren. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en vraagt het provinciebestuur zich actief in te zetten om dierenwelzijn hiermee...

Partij voor de Dieren fel tegen afschieten damherten in Hoeksche Waard

Den Haag, 22 juli 2020 – De provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven om alle damherten in de Hoeksche Waard af te schieten. De dieren zouden voor gevaarlijke situaties zorgen en landbouwgewassen aanvreten. De Partij voor de Dieren is hier fel op tegen: ‘De provincie kiest weer de makkelijkste oplossing’. Er lopen zo’n dertig damherten rond in de Hoeksche Waard-polder. Het zijn waarschijnlijk...

Winst voor de boeren­land­vogels

Den Haag, 3 juli 2020 – De provincie gaat op zoek naar financiële middelen om het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ ook na 2020 te continueren. Een voorstel van de Partij voor de Dieren daartoe behaalde tijdens de vergadering van Provinciale Staten afgelopen woensdag een ruime meerderheid. Alleen het CDA stemde tegen De motie daarvoor werd mede ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, CU/SGP e...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid