Een planeetbrede visie, ook in Zuid-Holland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen. Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanuit een ste...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren kritisch op wind­mo­lenpark Maas­vlakte 2

Den Haag, 13 januari 2021 – Op de Maasvlakte 2 mag geen windmolenpark komen als dat in strijd is met (internationale) natuurwetgeving of veel overlast geeft voor de daar aanwezige fauna. Op die locatie zijn aanvaringen met vogels en vleermuizen een groot risico. Dat stelt de Partij voor de Dieren in vragen over de gevolgen voor de natuur door de geplande komst van een windmolenpark op de Tweede Ma...

Geen ‘koe­handel’ met Nieuw­koopse stik­stof­ruimte

Den Haag, 11 januari 2021 – De provincie Zuid-Holland moet de vrijkomende stikstofruimte vanuit de veehouderij niet verhandelen ten gunste van nieuwe uitstoot, maar ten gunste van de natuur. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland na berichtgeving over ‘koehandel’ met stikstofruimte door boeren nabij het internationaal beschermde Natura 2000-gebied De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck. De...

Provin­ciale steun voor (dieren)voed­sel­banken en dak- en thuis­lo­zen­opvang regio’s Rotterdam en Den Haag

Den Haag, 16 december 2020 – De cateringkosten, die tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten zijn bespaard vanwege het digitaal vergaderen, worden besteed aan de (dieren)voedselbanken en de dak- en thuislozenopvangen van het Leger des Heils in de regio’s Den Haag en Rotterdam. Dit voorstel van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is met brede steun aangenomen. In 2020 hebben Provincial...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid