Een planeetbrede visie, ook in Zuid-Holland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen. Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanuit een ste...

Lees verder

Actueel

Betere bescherming bossen en bomen in Zuid-Holland

Den Haag, 4 juli 2019 – De provincie Zuid-Holland gaat bossen en bomen beter beschermen. Een voorstel hiertoe van de Partij voor de Dieren is tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen.De motie kreeg brede steun van Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, 50Plus, SP, DENK, CU-SGP en PvdA. De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor het bos- en bomenbe...

Partij voor de Dieren: lozing GenX Chemours lega­li­seren is een beloning voor slecht gedrag

Den Haag, 9 mei 2019 – Op 30 april jongstleden werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voornemens is om een vergunning te verlenen voor het directe lozen van giftige stoffen op de Nieuwe Merwede, met als doel de illegale lozingen van GenX te legaliseren. De stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Dit staat gelijk aan het belonen van s...

Akkoord FvD, VVD en CDA drama­tisch voor natuur, dieren­welzijn en leef­om­geving

Den Haag, 6 mei 2019– Het akkoord dat op 2 mei jl. is bekendgemaakt door Forum voor Democratie (FvD), de VVD en het CDA is dramatisch voor de natuur, dierenwelzijn en de leefomgeving in Zuid-Holland. Dat stelt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. In het akkoord wordt vooral ingezet op forse groei van de economie, schaalvergroting van de veehouderij, nieuwe wegen en kernener...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid