Een planeetbrede visie, ook in Zuid-Holland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen. Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanuit een ste...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren: wéér emissie van giftige stof door Chemours onac­cep­tabel

Den Haag, 2 augustus 2019 – In de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht vond op 22 juli jl. een storing plaats. Dit leidde opnieuw tot de uitstoot van een giftige stof. Deze keer ging het om 700 gram van het gevaarlijke perfluorisobuteen (PFIB). De Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil dat de emissie van giftige stoffen door Chemours wordt teruggebracht naar nul. De partij heeft daarom sc...

Partij voor de Dieren: geen tweede massale bomenkap in natuur- en recre­a­tie­gebied Vlietland

Den Haag, 1 augustus 2019– Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuur- en recreatiegebied Vlietland, wil daar 10 procent van de bomen in kappen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil geen tweede massale bomenkap in het natuur- en recreatiegebied. Kortgeleden is namelijk ook al een groot deel van de bomen gekapt in verband met de aanleg van de Rijnlandroute.De partij heeft daarom vragen ge...

Partij voor de Dieren: honderden dode varkens door storing venti­la­tie­systeem onac­cep­tabel

Den Haag, 29 juli 2019– De recente dood van honderden varkens als gevolg van een storing in het ventilatiesysteem in hun stal in Middelharnis is onacceptabel. Omdat er geen vluchtmogelijkheden waren, konden de dieren geen kant op. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat het provinciebestuur maatregelen neemt om herhaling te voorkomen. Een fatale combinatie van een extreem hoge bui...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid