Zie je hittestress bij dieren in Zuid-Holland?


Meld het!

Het wordt tropisch warm komende dagen. Deze hoge temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de snikhete wei, stallen en transportwagens. Volgens de wet moeten dieren beschermd worden tegen slechte weersomstandigheden, zoals hitte. Maar in de praktijk zien we nog geen oplossingen.

Onze idealen

Onze mensen

Carla van Viegen

Fractievoorzitter

Sinds 2007 ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Ik heb ruim 25 jaar bij de politie gewerkt in diverse (leidinggevende) functies en heb me ingezet voor een beter dierenwelzijn als bestuurslid van de Politie Dieren- en Milieubeschermin...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren water­schappen én provincies vragen naar water­kwa­liteit op Nationale Kraan­wa­terdag

Den Haag, 27 september 2023 – Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, kondigt de Partij voor de Dieren aan dat zij schriftelijke vragen zal stellen aan het college in alle waterschappen in Nederland waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21). Ook de Partij voor de Dieren fracties in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland, Brabant en Limburg doen mee....

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden