Een planeetbrede visie, ook in Zuid-Holland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Carla van Viegen

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen. Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanuit een ste...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren wil maat­re­gelen slacht­huizen Zuid-Holland

Den Haag, 28 mei 2020 – De provincie Zuid-Holland moet nagaan of er in slachthuizen in deze provincie risico’s bestaan op coronabesmetting. Als dat het geval is, zouden de slachthuizen strenge maatregelen moeten treffen, dan wel sluiten. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland na besmettingen in slachterijen elders in Nederland. In slachthuizen in onder meer Groenlo en Helmond zijn rec...

Aandacht voor vluch­te­lin­gen­kin­deren

Fracties provinciale staten vragen aandacht voor kindervluchtelingen De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP en 50PLUS van de Provinciale Staten van de provincie Zuid Holland vragen aan Gedeputeerde Staten aandacht voor de nijpende situatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland. Het verzoek is om het Kabinet een brief te schrijven om gehoor te geven aan de op...

Ook subsidie voor alter­na­tieve melk- en zuivel­pro­ducten

Den Haag, 19 maart 2020 – Europese landbouwsubsidies die via de provincie worden verstrekt, sluiten verduurzaming van plantaardige alternatieven voor melk en zuivelproducten uit. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is het daar niet mee eens en heeft over deze kwestie vragen gesteld. Dergelijke subsidies zijn juist bedoeld voor verduurzaming als de zogeheten eiwittransitie. Bovendien profiter...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid