Een planeetbrede visie, ook in Zuid-Holland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Provin­ciaal bestuur

Dieren­welzijn

Actueel

Partij voor de Dieren laat stilte spreken tijdens verga­dering over bescherming wilde dieren

Den Haag, 10 maart 2023 – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland wilde dieren in Zuid-Holland veel beter gaat beschermen en heeft daartoe een 15-tal voorstellen ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De reden is dat de provincie in de afgelopen jaren honderdduizenden dieren heeft laten afschieten, terwijl er andere niet-dodelijke en meer diervriend...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid