Joeri Oudshoorn


Statenlid

Joeri Oudshoorn (1972) is expert energietransitie, mantelzorger en woordvoerder van Den Haag Fossielvrij. Van 2014 tot 2018 was Joeri Oudshoorn gemeenteraadslid in Den Haag voor de duurzame en progressieve lokale Haagse Stadspartij. Die ervaring neemt hij mee naar de Partij voor de Dieren.

Joeri Oudshoorn: 'Ik maak me zorgen over de opeenstapeling van crises en het onvermogen van de politiek om die problemen echt aan te pakken. We moeten doen wat nodig is, en niet wat 'haalbaar' is. Leven binnen de grenzen van de aarde. In de provincie wil ik me graag inzetten voor een samenleving waar niet economische groei, maar welzijn voor iedereen centraal staat. Mahatma Gandhi zei: "Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht." En zo is het. We moeten minder energie gebruiken, en de resterende energie duurzaam opwekken. We moeten onze industrie, glastuinbouw en voedselvoorziening fundamenteel herijken. Dat doet pijn waar het minder moet, maar daardoor ontstaat ook nieuwe ruimte. Ruimte voor een wereld waarin plaats is voor iedereen. Waarin we minder stress ervaren en meer naar elkaar en onze omgeving omzien.

Dat is het mooie van de Partij voor de Dieren. Zacht voor het kleine en kwetsbare en tegelijkertijd hard als het gaat om de fundamentele keuzes van deze tijd.'