Partij voor de Dieren bezorgd over netcon­gestie in Zuid-Holland


13 februari 2024

Den Haag, 13 februari – Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is bezorgd over de gevolgen die netcongestie kan hebben voor de ontwikkeling van energiehubs in Zuid-Holland. Netcongestie is een probleem, het zorgt er onder andere voor dat de verduurzaming van onze samenleving vertraging oploopt. Daarom stelt de fractie vragen aan het provinciebestuur.

Efficiënter verdeling van stroom op het energienet
Op stroomnetten is meer ruimte beschikbaar dan dat afnemers nu krijgen. Door samenwerking tussen inwoners en/ of bedrijven en onderlinge uitwisseling van stroom in ‘energyhubs’ is die ruimte beter te verdelen en vrij te spelen, waardoor de capaciteit op het elektriciteitsnet beter wordt benut.

Netcongestie en energiehubs
Netcongestie treedt op, wanneer in delen van het elektriciteitsnet een probleem met de transportcapaciteit ontstaat. Op het moment dat dat gebeurt, is het net ‘vol’ en zijn lokale initiatieven niet meer mogelijk. In de regio’s Flevopolder, Gelderland en Utrecht is hierdoor door landelijke netbeheerder TenneT de stroomlevering aan banden gelegd.

Lokale netbeheerders als Stedin geven aan dat er steeds minder speelruimte komt op het elektriciteitsnet. De partij wil weten hoe het college dit duidt en of er in Zuid-Holland lokale initiatieven zijn waarbij bewoners en/of bedrijven energie delen, opslaan en flexibel afnemen en of zij in de problemen zijn of zullen komen. Ook wil de partij graag weten welke initiatieven er al zijn.

‘Netcongestie is een probleem’, zegt Joeri Oudshoorn, woordvoerder energie van de fractie Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. ‘Het zorgt er onder andere voor dat de verduurzaming van onze samenleving vertraging oploopt en dat willen wij niet.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Zuid-Holland pleit voor behoud damhertenpopulatie in Hoeksche Waard

Den Haag, 31 januari 2024 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft het provinciebestuur krachtig opgeroepen op om een we...

Lees verder

Partij voor de Dieren Zuid-Holland dringt aan op aandacht voor dieren in ruimtelijk voorstel

Den Haag, 8 maart 2024 – Tijdens een recente vergadering van de Provinciale Staten heeft de Partij voor de Dieren krachtig op...

Lees verder