Partij voor de Dieren Zuid-Holland dringt aan op aandacht voor dieren in ruim­telijk voorstel


8 maart 2024

Den Haag, 8 maart 2024 – Tijdens een recente vergadering van de Provinciale Staten heeft de Partij voor de Dieren krachtig opgeroepen tot een dringende herziening van het ruimtelijk voorstel van de provincie in het kader van de ruimtelijke puzzel. Met een scherp oog voor dierenwelzijn pleit de partij voor een nieuwe koers die de belangen van álle inwoners, zowel mens als dier, centraal stelt.

Hanke Hoogerwerf, Statenlid van de Partij voor de Dieren, benadrukt dat de huidige situatie voor veel diersoorten in Zuid-Holland alarmerend is: “Hun leefruimte wordt ingeperkt, hun aantallen nemen af en wanneer mensen in de buurt van dieren komen, krijgen dieren er vaak de schuld van als er overlast ontstaat.” Ze wees erop dat een herziening van de relatie tussen mens en dier ook in ons eigen belang is. "Onze omgang met dieren en natuur is een belangrijke oorzaak van veel grote problemen van deze tijd. Een veiliger wereld voor dieren is uiteindelijk ook een veiliger wereld voor mensen."

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland diende daarom twee voorstellen in die pleiten voor expliciete aandacht voor dieren in het ruimtelijk voorstel van de provincie. Deze voorstellen benadrukken de noodzaak om dieren een stem te geven in ruimtelijke besluitvorming en roepen op tot het waarborgen van vrije doorgang voor dieren in specifieke gebieden, zoals Natura2000-gebieden, NNN-gebieden en ecologische verbindingszones. Hoewel de voorstellen steun kregen van D66, SP, Volt en Groep Doe STOER, slaagden ze er niet in om een meerderheid te behalen in de Provinciale Staten.

"Een gezonde provinciale democratie houdt rekening met de belangen van álle inwoners: mensen en dieren," onderstreept Hoogerwerf. "Logisch, provinciaal beleid heeft niet alleen invloed op mensen, ook op de levens van dieren, bijvoorbeeld door beslissingen over natuur, wegen en landbouw. Dieren zijn onze medebewoners in de provincie. In een duurzame samenleving vormen ze een essentieel onderdeel van een gezond ecosysteem."

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren bezorgd over netcongestie in Zuid-Holland

Den Haag, 13 februari – Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is bezorgd over de gevolgen die netcongestie kan hebben voor de...

Lees verder