Cigarettes g5c4356bb6 1920

Rechtvaardige economie en samenleving

De Partij voor de Dieren streeft naar een rechtvaardige economie, die gericht is op bestaanszekerheid voor iedereen en die binnen de grenzen van de Aarde blijft. We staan voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen.

Een inclusieve samenleving is een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt, niemand buitenspel staat en waar dus geen plek is voor discriminatie en racisme. De overheid behoort transparant te zijn, de privacy te beschermen en inwoners te betrekken bij de besluitvorming.

In het huidige economische systeem zijn er veel verliezers en slechts een kleine groep winnaars. Uitbuiting van mensen, dieren en de Aarde zou niet mogen lonen. Als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander, zouden we 3,6 aardbollen nodig hebben! De prijs wordt betaald door kwetsbare groepen en toekomstige generaties, hier en elders. Het krimpen van de productie en consumptie in het rijke westen is daarom noodzakelijk. Dat vraagt om een sociaaleconomische systeemverandering.