Partij voor de Dieren Zuid-Holland pleit voor behoud damher­ten­po­pu­latie in Hoeksche Waard


31 januari 2024

Den Haag, 31 januari 2024 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft het provinciebestuur krachtig opgeroepen op om een weloverwogen besluit te nemen over de damhertenpopulatie in de Hoeksche Waard. Het voorstel is een duidelijke tegenreactie op het voornemen van het provinciebestuur om de roedel van ongeveer vijftig damherten binnen vijf jaar volledig af te schieten.

De damherten, die al 23 jaar in de Hoeksche Waard verblijven, werden al eerder bedreigd met afschot door het provinciebestuur. Echter, de rechter heeft toen geoordeeld dat het niet aannemelijk is dat het hier om verwilderde dieren gaat. Aangezien elk damhert in Nederland afstamt van ooit uitgezette of ontsnapte exemplaren, moeten deze dieren beschouwd worden als inheemse beschermde diersoorten. Dit leidt tot de noodzaak van een goed onderbouwd nieuw besluit.

Verder was het voor de rechter niet helder waarom de verkeersveiligheid in het geding zou zijn door de aanwezigheid van damherten. Bovendien veroorzaken deze dieren weinig tot geen schade, en in gevallen waar schade optreedt, blijft onduidelijk of deze toe te schrijven is aan damherten. Het gebied herbergt namelijk ook een aanzienlijke populatie reeën en andere beschermde inheemse dieren.

De argumentatie vanuit het provinciebestuur, dat je de damherten beter nu allemaal kunt doodschieten dan dat je er later meer moet doodschieten, is voor Partij voor de Dieren onacceptabel. Fractievoorzitter Carla van Viegen benadrukt: “Het reduceren van beschermde inheemse dieren tot nul is een gevaarlijk precedent en staat haaks op principes van natuurbehoud en bescherming. Wij pleiten voor een zorgvuldige analyse van de groei van de populatie op basis van onafhankelijk ecologisch onderzoek. Een dergelijk besluit moet worden genomen met respect voor de wettelijke gronden en niet enkel op basis van voorbarige aannames. Beheersmaatregelen moet pas overwogen worden, nadat door onderzoek gebleken is dat er geen goede alternatieven zijn.”

Het voorstel van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland krijgt brede steun, niet alleen van lokale actiegroepen zoals het Hoeksche Waards landschap met 1700 leden, maar ook van een aanzienlijk deel van de gemeenteraad van de Hoeksche Waard, waaronder partijen als Groen Links, PvdA, CDA en lokale partijen, die zich uitspreken tegen het plan om de populatie tot nul terug te brengen. Partij voor de Dieren beschouwt dit geluid als een krachtig signaal. Van Viegen: “Het provinciebestuur kan deze massale maatschappelijke weerstand niet negeren, als zij oprecht streeft naar burgerparticipatie!”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren tegen bouw in de Gnephoek

De fractie van PvdD Zuid-Holland is tegen de bouwplannen in de Gnephoek-polder. Het plan houdt onvoldoende rekening met ...

Lees verder

Partij voor de Dieren bezorgd over netcongestie in Zuid-Holland

Den Haag, 13 februari – Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is bezorgd over de gevolgen die netcongestie kan hebben voor de...

Lees verder