Carla van Viegen


Frac­tie­voor­zitter

Sinds 2007 ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Ik heb ruim 25 jaar bij de politie gewerkt in diverse (leidinggevende) functies en heb me ingezet voor een beter dierenwelzijn als bestuurslid van de Politie Dieren- en Milieubescherming en het tegengaan van huiselijk geweld wereldwijd vanuit de European Network for Policewomen, en een aantal jaren bij de Dierenbescherming als projectleider en afdelingshoofd. Qua opleiding heb ik een HBO Management diploma en MSc Psychologie.

De rode draad in mijn leven is opkomen voor wat kwetsbaar is en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. In de politiek wil ik een stem geven aan dieren, natuur en milieu en kwetsbare groepen in de samenleving door bewustwording te creëren. Met ons gedachtengoed wil ik inspireren, hoop geven voor de toekomst en verbinden. Maar ook door de luis in de pels te zijn, tegen de stroom in te zwemmen en niet aanpassen aan de gevestigde orde.

Mijn motto: ‘ Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de dieren niet.’

Carla is bereikbaar via: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl of ahk.van.viegen@pspzh.nl.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren water­schappen én provincies vragen naar water­kwa­liteit op Nationale Kraan­wa­terdag

Den Haag, 27 september 2023 – Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, kondigt de Partij voor de Dieren aan dat zij schriftelijke vragen zal stellen aan het college in alle waterschappen in Nederland waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21). Ook de Partij voor de Dieren fracties in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland, Brabant en Limburg doen mee....

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws