Carla van Viegen


Frac­tie­voor­zitter

Sinds 2007 ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Ik heb ruim 25 jaar bij de politie gewerkt in diverse (leidinggevende) functies en heb me ingezet voor een beter dierenwelzijn als bestuurslid van de Politie Dieren- en Milieubescherming en het tegengaan van huiselijk geweld wereldwijd vanuit de European Network for Policewomen, en een aantal jaren bij de Dierenbescherming als projectleider en afdelingshoofd. Qua opleiding heb ik een HBO Management diploma en MSc Psychologie.

De rode draad in mijn leven is opkomen voor wat kwetsbaar is en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. In de politiek wil ik een stem geven aan dieren, natuur en milieu en kwetsbare groepen in de samenleving door bewustwording te creëren. Met ons gedachtengoed wil ik inspireren, hoop geven voor de toekomst en verbinden. Maar ook door de luis in de pels te zijn, tegen de stroom in te zwemmen en niet aanpassen aan de gevestigde orde.

Mijn motto: ‘ Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de dieren niet.’

Carla is bereikbaar via: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl of ahk.van.viegen@pspzh.nl.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren Zuid-Holland roept op tot actie tegen land­bouwgif na alar­me­rende bevin­dingen

Den Haag, 6 mei 2024 - De Partij voor de Dieren en D66 in Zuid-Holland maken zich grote zorgen over de recente bevindingen omtrent landbouwgif. Naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoek door het Europese project SPRINT[1], waarin maar liefst 170 verschillende bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in milieu, dieren en mensen in Nederland, hebben de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks-Pa...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws