Carla van Viegen


Lijst­trekker en huidig frac­tie­voor­zitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen.

Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vanuit een sterke persoonlijke 'drive' zet ze zich met veel liefde en toewijding in voor de belangen van dieren, natuur en milieu, voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier en voor kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.

Commissies: Duurzame Ontwikkeling, Ruimte en Leefomgeving, Bestuur en Middelen

Ze is bereikbaar via: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl of ahk.van.viegen@pspzh.nl.

Gerelateerd

Zorgen over tekorten maat­schap­pe­lijke onder­steuning en jeugdzorg

Den Haag, 29 januari 2020 – Een aantal gemeenten in Zuid-Holland staat onder preventief (financieel) toezicht van de provincie vanwege tekorten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Dit gaat ten koste van een kwetsbare groep mensen, die juist hulp nodig heeft. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich hier zorgen over en trekt daarom aan de be...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws