Carla van Viegen


Lijst­trekker en huidig frac­tie­voor­zitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen.

Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vanuit een sterke persoonlijke 'drive' zet ze zich met veel liefde en toewijding in voor de belangen van dieren, natuur en milieu, voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier en voor kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.

Commissies: Duurzame Ontwikkeling, Ruimte en Leefomgeving, Bestuur en Middelen

Ze is bereikbaar via: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl of ahk.van.viegen@pspzh.nl.

Gerelateerd

Betere bescherming bossen en bomen in Zuid-Holland

Den Haag, 4 juli 2019 – De provincie Zuid-Holland gaat bossen en bomen beter beschermen. Een voorstel hiertoe van de Partij voor de Dieren is tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen.De motie kreeg brede steun van Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, 50Plus, SP, DENK, CU-SGP en PvdA. De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor het bos- en bomenbe...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws