Carla van Viegen


Lijst­trekker en huidig frac­tie­voor­zitter

Carla van Viegen (1959) is psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig coach en trainer van (managent)teams en bij persoonlijke en werkgerichte (levens)vragen van mensen.

Carla is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vanuit een sterke persoonlijke 'drive' zet ze zich met veel liefde en toewijding in voor de belangen van dieren, natuur en milieu, voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier en voor kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.

Commissies: Duurzame Ontwikkeling, Ruimte en Leefomgeving, Bestuur en Middelen

Ze is bereikbaar via: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl of ahk.van.viegen@pspzh.nl.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren: lozing GenX Chemours lega­li­seren is een beloning voor slecht gedrag

Den Haag, 9 mei 2019 – Op 30 april jongstleden werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voornemens is om een vergunning te verlenen voor het directe lozen van giftige stoffen op de Nieuwe Merwede, met als doel de illegale lozingen van GenX te legaliseren. De stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Dit staat gelijk aan het belonen van s...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws