Partij voor de Dieren tegen bouw in de Gnephoek


10 januari 2024

De fractie van PvdD Zuid-Holland is tegen de bouwplannen in de Gnephoek-polder.

  • Het plan houdt onvoldoende rekening met klimaatverandering: het is een laaggelegen gebied met risico op bodemdaling en wateroverlast.
  • Te weinig sociale woningen: slechts 30%! Het plan draagt bovendien niet bij aan het snel realiseren van woningen, omdat de bouw op korte termijn niet mogelijk is.
  • Slecht voor weidevogels: het plan negeert een beschermd weidevogelgebied, en is daarmee in strijd met provinciaal beleid.

Ondanks dat veel adviesorganen onze zorgen delen, is er inmiddels toch voldoende steun in de Provinciale Staten voor dit bouwplan.

Wij zijn de enige partij die absoluut tegen de bouw in de Gnephoek is. We vragen ons af wat de waarde is van het eigen beleid van de provincie, als zij dit zo opgeeft voor een plan dat enorm veel middelen kost, vooral ten goede komt aan projectontwikkelaars en toekomstige generaties bewoners opzadelt met problemen.

Meer weten? Lees hier de bijdrage van fractiegenoot Kirsten tijdens de commissievergadering van 10 januari.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt Overheid laat Zuid-Hollandse dierenambulances en wildopvangcentra in de steek bij vogelgriep

Den Haag, 10 januari 2024 – Bij de genadeloze uitbraak van vogelgriep in Zuid-Holland, waarbij nog steeds vele dieren een pij...

Lees verder

Partij voor de Dieren Zuid-Holland pleit voor behoud damhertenpopulatie in Hoeksche Waard

Den Haag, 31 januari 2024 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft het provinciebestuur krachtig opgeroepen op om een we...

Lees verder