Partij voor de Dieren stelt Overheid laat Zuid-Hollandse dieren­am­bu­lances en wildop­vang­centra in de steek bij vogel­griep


10 januari 2024

Den Haag, 10 januari 2024 – Bij de genadeloze uitbraak van vogelgriep in Zuid-Holland, waarbij nog steeds vele dieren een pijnlijke dood sterven, heeft de Partij voor de Dieren een alarmerend gebrek aan overheidscoördinatie en ondersteuning geconstateerd. Recentelijk bracht de partij een werkbezoek aan de wildopvang Vogelklas Karel Schot en ontdekte schrijnende situaties waarbij hulpverleners en dierenambulances in de steek worden gelaten door een gebrek aan coördinatie vanuit de overheid.

Hulpverleners worden geconfronteerd met diverse problemen, variërend van moeizame samenwerking bij het helpen van levende vogelgriepslachtoffers tot voortdurende onduidelijkheid over de afhandeling van dood gevonden dieren. Het ontbreken van een landelijk telefoonnummer voor informatie, gecombineerd met onwetendheid en onbegrip bij burgers, legt een extra last op de schouders van dierenambulances, die als eerste worden opgeroepen om hulp te bieden.

Daarnaast blijven de kosten voor dierenartsen, beschermende middelen, hygiëne en transport onvergoed, waardoor hulpverleners zelf opdraaien voor de financiële lasten. De monitoring van de impact van vogelgriep op in het wild levende dieren vertoont eveneens problemen, met tekorten in het vinden, herkennen, melden en onderzoeken van gevallen.

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft het provinciebestuur kritische vragen gesteld over de aanpak van de vogelgriepcrisis. Fractievoorzitter Carla van Viegen benadrukt: "De situatie is ernstig en het is triest dat er zoveel vrij levende dieren zijn overleden en dieren in de vee-industrie zijn gedood. Het is onacceptabel dat hulpverleners en medewerkers van dierenambulances en wildopvangcentra aan hun lot worden overgelaten in deze crisis, terwijl geruimde bedrijven uit de pluimveesector ruimschoots worden gecompenseerd. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen om de genadeloze vogelgriep serieus aan te pakken." Zij eist opheldering over het opruimen van vogelgriepslachtoffers, het gebrek aan samenwerking tussen de overheid en hulpverleners, en pleit voor betere coördinatie op landelijk niveau. Van Viegen vraagt het provinciebestuur daarover bij de landelijke overheid op aan te dringen. Ook dringt ze aan op financiële steun voor hulpverleners, overleg met diverse organisaties en regionaal overleg voor een gecoördineerde aanpak.

De Schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren Zuid-Holland aan het provinciebestuur zijn hier te lezen:

https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-vogelgriep

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Zuid-Holland vraagt opheldering over overtredingen landbouwgif

Den Haag, 13 december 2023 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft kritische vragen gesteld aan het provinciebestuur na...

Lees verder

Partij voor de Dieren tegen bouw in de Gnephoek

De fractie van PvdD Zuid-Holland is tegen de bouwplannen in de Gnephoek-polder. Het plan houdt onvoldoende rekening met ...

Lees verder