Schrif­te­lijke vragen vogel­griep


Indiendatum: 6 jan. 2024

Toelichting

Ook in Zuid-Holland heeft de vogelgriep genadeloos toegeslagen -vele dieren stierven een pijnlijke dood-, terwijl de aanpak ervan veel te wensen overlaat en ook de volksgezondheid in het geding is.

De Partij voor de Dieren heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan de wildopvang Vogelklas Karel Schot. Deze opvang, maar ook andere opvangen en dierenambulances geven aan door de overheid in de steek gelaten te worden.

Hulpverleners hebben in de praktijk onder meer te maken met het volgende:

 • er is GEEN coördinatie vanuit de overheid;
 • er is een moeizame samenwerking om levende vogelgriepslachtoffers te helpen in het veld; er is onwetendheid en onbegrip bij burgers. Dierenambulances worden altijd als eerste gebeld om dieren op te halen.
 • er is nog steeds onduidelijkheid over wat te doen met dood gevonden dieren. Wanneer komt er een landelijke telefoonnummer en hoe wordt het ophalen dan geregeld, ook financieel?
 • er zijn hoge kosten (dierenarts, beschermende middelen, hygiëne, transport) die niet vergoed worden. Hulpverleners draaien voor de oplopende kosten op.
 • vragen als ‘Hoe gevaarlijk is dit voor de hulpverleners’, ‘Moeten we dat wel willen als er toch geen hulp vanuit de overheid is?’, ‘Waarom moeten hulpverleners zelf hun bescherming betalen?’ en ‘Waarom moeten dierenhulpverleners dat zelf betalen?’
 • monitoring van impact op soorten van in vrijheid levende dieren:
  - niet alles wordt gevonden;
  - niet alles wordt herkend;
  - niet alles wordt gemeld;
  - niet alles wordt ingestuurd voor onderzoek;
  - niet alles wordt terug gemeld qua analyse vogelgriep.
 • de blijvende onduidelijkheid over het opruimen van kadavers; het ‘van kastje naar de muur’ verhaal’;
 • hulp bieden aan (nog) levende dieren, dierenartsen kunnen of willen niet altijd helpen. Sommige dierenartsen behandelen de dieren gewoon met blote handen.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het College voor.

Vragen

 1. De provincie heeft in ieder geval als grondeigenaar en wegbeheerder een verantwoordelijkheid voor het opruimen van zieke en dode slachtoffers van vogelgriep die op die locaties worden aangetroffen. Wat is het provinciale beleid op dit gebied?
 2. Er is nog steeds GEEN coördinatie (en geen communicatie en afstemming) vanuit de overheid en hulpverleners worden aan hun lot overgelaten, zelfs met grote risico’s voor hun gezondheid. In eerdere antwoorden (22 februari 2022) heeft het college aangegeven dat het een landelijke overheidstaak betreft, maar er gebeurt dus niets! Wat vindt het college hiervan?
 3. Bent u bereid om hierover met de landelijke overheid in gesprek te gaan en aan te dringen op overheidscoördinatie? Zo nee, waarom niet?
 4. Wat vindt het college ervan dat de landelijke overheid miljoenen euro’s uitgeeft aan ruimingen en compensatie van getroffen pluimveehouderijen, maar verder geen enkele financiële tegemoetkoming biedt aan de genoemde hulpverleners en dierenartsen? Bent u bereid om dit aan te kaarten bij de landelijke overheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons informeren over de uitkomsten hiervan?
 5. Voert de provincie overleg met andere organisaties, zoals de vogelgriepexperts bij het EMC, natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, GGD Zuid-Holland, het Dutch Wildlife Health Centre, agrariërs, Faunabeheereenheid, RWS, ProRail, Havenbedrijf en particulieren? Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg? Zo nee, is het College bereid om dit op te starten? Zo nee, waarom niet?
 6. Op de website van de Rijksoverheid over vogelgriep staan de betrokken partijen genoemd. Op deze website staat een document van de Veiligheidsregio Fryslân waarin de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen in Friesland wordt beschreven. Deze provincie heeft hierin een actieve rol. Is het College bereid om in Zuid-Holland, net als in Friesland, een interdisciplinair regionaal overleg coördinatie vogelgriep te starten voor een gezamenlijke aanpak en goede afstemming? Zo ja, wanneer kunnen we hierop actie verwachten? Zo nee, waarom niet?
 7. Op 22 februari 2022 heeft het toenmalige college op vragen van de Partij voor de Dieren geantwoord: ‘De provincie heeft geen rol in de crisisorganisatie met betrekking tot uitbraken van de vogelgriep met uitzondering van de mogelijke toetsing van een noodverordening door CdK. Als provincie zien we ook niet toe op de informatievoorziening van de Veiligheidsregio’s, maar het signaal dat informatie ontbreekt zullen wij overbrengen richting de Veiligheidsregio’s.’ Kunt u aangeven wat er met het signaal is gebeurd?
 8. Welke taken heeft de provincie op het gebied van de volksgezondheid in relatie tot vogelgriep en mogelijk andere bemoeienis ten aanzien van de vogelgriep?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 6 jan. 2024
Antwoorddatum: 13 feb. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen PFAS in zeeschuim en zeelucht langs de kust

Lees verder

Technische vragen N206 ir. G. Tjalmaweg oplossing drainagewater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer