Tech­nische vragen N206 ir. G. Tjalmaweg oplossing drai­na­ge­water


Indiendatum: 10 jan. 2024

Vragen

Voor brief 17 op de agenda van de procedurevergadering (brief van Gedeputeerde Zevenbergen over N206 ir. G. Tjalmaweg, oplossing drainagewater) heeft onze volgende technische vragen:

1. Er wordt geschreven in de brief: ‘De opslagcapaciteit van de verdiepte ligging zit, na een lange regenperiode, aan zijn maximum. Nog meer water opslaan zou betekenen dat er een grote kans is op schade aan de weg en van de verdiepte ligging.’ Wat zijn de consequenties van de maximum opslagcapaciteit van de verdiepte ligging na een lange regenperiode voor schade aan het milieu?

Antwoord

Er zijn geen consequenties van de maximum opslagcapaciteit van de verdiepte ligging na een lange regenperiode voor schade aan het milieu. Er kan wel schade ontstaan aan de constructie, waardoor vanuit oogpunt van verkeersveiligheid de weg moet worden afgesloten. Vanaf 23 oktober 2023 wordt drainagewater afgevoerd met vrachtwagens naar een verwerker. Sinds 22 december 2023 is een maatregel operationeel waarmee een beperkt debiet naar het riool wordt afgevoerd. Dit verloopt volgens verwachting. Door de gemeente Katwijk en de Omgevingsdienst West Holland is geconstateerd dat de maatregel om de pH omlaag te brengen effectief is.

We doen nu ervaring op met deze maatregel. Daarbij evalueren we de werking van deze maatregel en bezien wij of dit ook een bijdrage kan leveren aan de structurele oplossing.

De afgelopen is er veel regen gevallen. Om het waterpeil in de verdiepte ligging verder omlaag te brengen, wordt drainagewater momenteel ook nog steeds met vrachtwagens afgevoerd.

2. Wat is de planning van de aanleg van een extra milieuwaterbuis voor drainage van de pompkelder? Bestaat er met deze oplossing geen kans meer dat Beaumix in het grond- en oppervlaktewater terecht kan komen? Indien die kans aanwezig is, welke maatregelen worden dan getroffen?

Antwoord

Er is hier sprake van afvoer via een rioolleiding, niet van een ‘extra milieuwaterbuis’.

Met deze maatregel komt er geen Beaumix in het grond- of oppervlaktewater terecht. Het drainagewater is regenwater dat in de verdiepte ligging in contact komt met Beaumix waarna het via drainagebuizen wordt afgevoerd. Als het water door de Beaumix loopt, dan lost een deel van de nog aanwezige stoffen in de Beaumix op. Dat noemen we ook wel uitloging. De verwachting is dat de uitloging de komende jaren zal afnemen. Daarom gaat de provincie samen met de gemeente en het Hoogheemraadschap de komende jaren het drainagewater regelmatig onderzoeken om te kijken of er inderdaad afname is en of het water weer aan de eisen voldoet. Als dat zo is kan het drainagewater weer naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.

Zie verder vraag 1.

3. Bestaat er bij de afvoer van drainagewater met vrachtwagens naar een verwerkingsbedrijf een risico dat lekwater tijdens dit proces in het grond- en oppervlaktewater terecht komt? Kan PS een afschrift ontvangen van het genoemde bodemonderzoek?

Antwoord

Bij de start van de afvoer met vrachtwagens heeft een minimale lekkage plaatsgevonden. Hierop zijn direct maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. Ook is een bodemonderzoek uitgevoerd. Zodra het bodemonderzoek afgerond is, wordt hierover gecommuniceerd en ontvangen PS een afschrift.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 10 jan. 2024
Antwoorddatum: 18 jan. 2024

Antwoorden staan bij de vragen.