Tech­nische vragen subsi­die­ver­lening wildop­vangen


Indiendatum: 2 jan. 2024

Op 2 januari 2024 is onze fractie op werkbezoek geweest bij de wildopvang ‘Vogelklas Karel Schot’ in Rotterdam. Naar aanleiding van dit bezoek hebben we een aantal technische vragen.

Toelichting

Het college heeft 1 miljoen euro gereserveerd voor de wildopvangen in Zuid-Holland. Voor 2024 is dat 500.000 euro, zo staat er in de begroting 2024.

  1. Kan worden toegelicht hoe deze subsidieverlening in zijn werk gaat. Moeten wildopvangen bijvoorbeeld zelf initiatief nemen om een subsidieaanvraag te doen (en hoe kunnen zij dat dan doen?) of worden zij hiervoor actief benaderd met een handleiding hoe de aanvraag in zijn werk gaat?
  2. Hoe gaat de verdeling tussen de diverse wildopvangen plaatsvinden? Gaat dit bijvoorbeeld naar rato van het aantal opgevangen dieren?
  3. Zijn er mogelijk nog andere zaken van belang?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Toelichting

Het college heeft 1 miljoen euro gereserveerd voor de wildopvangen in Zuid-Holland. Voor 2024 is dat 500.000 euro, zo staat er in de begroting 2024. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende technische vragen.

1) Kan worden toegelicht hoe deze subsidieverlening in zijn werk gaat. Moeten wildopvangen bijvoorbeeld zelf initiatief nemen om een subsidieaanvraag te doen (en hoe kunnen zij dat dan doen?) of worden zij hiervoor actief benaderd met een handleiding hoe de aanvraag in zijn werk gaat?

Antwoord: Op het moment dat de subsidiemogelijkheid is gerealiseerd, zullen wij de ons bekende wildopvangen hierover informeren en kunnen de wildopvangen zelf het initiatief nemen om een subsidieaanvraag in te dienen. Op de website van de provincie staat uitgebreid beschreven hoe een dergelijke aanvraag kan worden gedaan. https://www.zuid-holland.nl/on...

2) Hoe gaat de verdeling tussen de diverse wildopvangen plaatsvinden? Gaat dit bijvoorbeeld naar rato van het aantal opgevangen dieren?

Antwoord: De wijze van verdeling over de verschillende wildopvang is nog niet precies uitgewerkt. Een eventuele verdeling bijvoorbeeld op basis van de omvang van de opvang, het werkgebied en een eventuele expertise van een opvang lijkt ons het meest voor de handliggen.

3) Zijn er mogelijk nog andere zaken van belang?

Antwoord: De subsidievoorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. In ieder geval moeten de wildopvang een ontheffing hebben voor het opvangen van de in het wild levende (inheemse) dieren, voldoen aan de ontheffing voorwaarden en de activiteiten dienen in lijn te liggen met het provinciale beleid.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen N206 ir. G. Tjalmaweg oplossing drainagewater

Lees verder

Schriftelijke vragen gebruik Beaumix bij aanpassing Europaweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer