Schrif­te­lijke vragen gebruik Beaumix bij aanpassing Europaweg


Indiendatum: 3 jan. 2024

Toelichting

Op 15 december heeft de provincie Zuid-Holland Boskalis gekozen als aannemer voor de aanpassing van de N206 Europaweg in Leiden, als onderdeel van de RijnlandRoute.[1] Boskalis is de ontwikkelaar van Beaumix, een bouwstof die overblijft na de verwerking van restafval in afvalcentrales. Deze bouwstof, gebruikt bij de vernieuwing van de N206 bij Katwijk, veroorzaakte onrust vanwege de vondst van batterijen, plastic en hoge concentraties zware metalen, veel hoger dan de wet toestaat.[2] Uit eerste resultaten van metingen van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater rond de Tjalmaweg zijn stoffen aangetroffen die afkomstig lijken uit Beaumix.[3]

Vanwege gezondheids- en milieurisico's heeft de provincie het lozen van het drainagewater gestopt. Tijdens het tijdelijk afvoeren van het vervuilde water ontstond eind oktober een lekkage, waardoor verontreinigd water in de omgeving is terechtgekomen.[4] Inmiddels hebben de provincie, gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland afgesproken een nieuwe rioolbuis aan te leggen om het verontreinigde water structureel af te voeren naar de waterzuiveringsinstallatie.[5]

In reactie op eerdere schriftelijke vragen over Beaumix bij de N206 erkent de provincie dat de implicaties van het voldoen aan de normen uit de Kaderrichtlijn Water onvoldoende zijn erkend. Desondanks wil de provincie niet afzien van het gebruik van Beaumix in provinciale projecten, maar zoekt ruimte voor verbeteringen in normering en toepassing van circulaire bouwstoffen.[6]

De gemeente Leiden heeft aangegeven het gebruik van Beaumix in Leiden zoveel als mogelijk uit te sluiten[7], met recente afspraken met Boskalis hierover voor het trac├ędeel Plesmanlaan.[8] De Europaweg is een provinciale weg, maar ligt op Leids grondgebied. De weg wordt omgrensd door het natuurgebied Cronesteyn en de Oostvlietpolder, en wordt doorkruist door een ecologische verbinding die deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Is het bekend of Boskalis ook bij de Europaweg Beaumix zou willen toepassen?
  2. Bent u het met ons eens dat bij de aanpassing van de Europaweg het belangrijk is elk risico op vervuiling door Beaumix uit te sluiten, al helemaal vanwege de omliggende natuur? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om met Boskalis af te spreken geen gebruik van Beaumix te maken bij de aanpassing van de Europaweg? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat vindt u ervan dat de gemeente Leiden aangeeft het gebruik van Beaumix in Leiden zoveel als mogelijk uit te sluiten?
  5. Bent u bereid om bij provinciale projecten waar de provincie voor verantwoordelijk is, geen gebruik te maken van Beaumix zolang de normering van circulaire bouwstoffen niet strenger geworden is? Zo nee, waarom niet?
  6. Met het afvoeren van het drainagewater uit de verdiepte ligging van de Tjalmaweg gaf u aan elk risico op milieuvervuiling uit te sluiten. Alsnog trad er een lekkage op waardoor vervuild water in de omgeving terecht kwam. Bent u het met ons eens dat op dit moment de enige echte manier om elk risico op milieuvervuiling door Beaumix uit te sluiten, is door geen gebruik meer van Beaumix te maken? Zo nee, waarom niet?
  7. Als u niet bereid bent om het gebruik van Beaumix uit te sluiten bij de Europaweg en andere provinciale projecten waar de provincie voor verantwoordelijk is, welke maatregelen gaat u dan treffen om elk risico op milieuvervuiling daadwerkelijk uit te sluiten?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://rijnlandroute.nl/boskalis-geselecteerd-als-aannemer-voor-bredere-n206-europaweg/
[2] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4367866/schadelijke-stoffen-uit-bouwgrond-n206-komen-in-grondwater-terecht
[3] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4764595/schadelijke-stoffen-gevonden-in-water-onder-nieuwe-provinciale-weg-mogelijk-verband-met-beaumix
[4] https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20231114_67168659
[5] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4782942/provincie-vindt-oplossing-voor-afvoer-water-met-schadelijke-stoffen-onder-rijnlandroute
[6] https://pzh.notubiz.nl/document/13420041/1/2023-10-23+Beantwoording+Statenvragen+4007+PvdD+Gebruik+Beaumix+bij+aanleg+RijnlandRoute
[7] https://leiden.parlaeus.nl/app/public/question/22000a80a8802aa202a28aa8176b12e0
[8] https://sleutelstad.nl/2023/11/26/geen-giftig-beaumix-bij-aanleg-tracedeel-plesmanlaan-van-leidse-ring-noord/

Indiendatum: 3 jan. 2024
Antwoorddatum: 23 jan. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen subsidieverlening wildopvangen

Lees verder

Technische vragen Behoud damherten Hoeksche Waard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer