Tech­nische vragen Behoud damherten Hoeksche Waard


Indiendatum: 17 jan. 2024

1) Wanneer wordt er een besluit genomen over de roedel damherten in de Hoeksche Waard?

Antwoord: Het besluit wordt nog dit voorjaar gepubliceerd en ter inzage gelegd.

2) Wie worden betrokken bij deze besluitvorming?

Antwoord: Omgevingsdienst Haaglanden stelt de beschikking op namens het College ter uitvoering van het Provinciale beleid. De ontwerpbeschikking wordt eerst ter inzage gelegd alvorens het besluit definitief wordt gemaakt. Tijdens de ter inzagelegging kunnen er zienswijzen worden ingebracht. De zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit.

3) Kunnen PS z.s.m. na de besluitvorming hierover worden geïnformeerd?

Antwoord: Ja, zoals eerder toegezegd wordt PS zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het besluit en dit zal dit voorjaar zijn.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 17 jan. 2024
Antwoorddatum: 22 jan. 2024

Antwoorden staan bij de vragen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gebruik Beaumix bij aanpassing Europaweg

Lees verder

Schriftelijke vragen (vergunningen) vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer