Partij voor de Dieren Zuid-Holland vraagt ophel­dering over over­tre­dingen land­bouwgif


13 december 2023

Den Haag, 13 december 2023 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft kritische vragen gesteld aan het provinciebestuur naar aanleiding van alarmerende berichten over onvoldoende naleving van wetgeving voor landbouwgif. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijst op een structureel probleem in de agrarische sector, waarbij een derde van de geïnspecteerde telers regels voor landbouwgif niet naleeft. De Partij voor de Dieren wil nu duidelijkheid over de situatie in Zuid-Holland.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten Zuid-Holland, vraagt het provinciebestuur om inzicht te geven in het aantal controles in Zuid-Holland, en de locaties waar deze zijn uitgevoerd. Daarnaast wil zij weten hoeveel overtredingen er zijn geconstateerd en welk illegaal landbouwgif hierbij is gebruikt.

"De NVWA noemt het hoge aantal overtredingen 'zorgwekkend' en spreekt van een 'structureel probleem' in de agrarische sector. We willen weten hoe het provinciebestuur deze constateringen beoordeelt en welke maatregelen zij gaat nemen om dergelijke overtredingen tegen te gaan en te voorkomen," aldus Van Viegen.

De Partij voor de Dieren benadrukt de mogelijk negatieve gevolgen van deze overtredingen voor mens en dier, zowel binnen de veehouderij en omwonenden als voor vrij levende dieren. Ook vraagt de partij zich af wat de overtredingen betekenen voor de beoogde doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de Natura-2000 gebieden in 2027.

Tot slot roept de Partij voor de Dieren het provinciebestuur op om in overleg te treden met het Rijk en de waterschappen om gezamenlijk extra maatregelen te treffen. "We willen concrete acties zien om de problemen aan te pakken en hopen op een constructieve samenwerking om de natuur en de gezondheid van mens en dier te waarborgen," besluit Van Viegen.

De Schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren Zuid-Holland aan het provinciebestuur zijn hier te lezen:

https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-overtredingen-gebruik-landbouwgif

Gerelateerd nieuws

Taboes doorbreken: Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor boeren met psychische nood

Taboes doorbreken: Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor boeren met psychische nood Den Haag, 8 november 2023 - De Part...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt Overheid laat Zuid-Hollandse dierenambulances en wildopvangcentra in de steek bij vogelgriep

Den Haag, 10 januari 2024 – Bij de genadeloze uitbraak van vogelgriep in Zuid-Holland, waarbij nog steeds vele dieren een pij...

Lees verder