Taboes door­breken: Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor boeren met psychische nood


8 november 2023

Taboes doorbreken: Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor boeren met psychische nood

Den Haag, 8 november 2023 - De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft vandaag aandacht gevraagd voor de schrijnende sociale en psychische problemen waarmee agrariërs in de provincie worden geconfronteerd. In een dringend beroep op de Provinciale Staten heeft de partij verzocht om actie te ondernemen om het mentale welzijn van agrariërs te ondersteunen en taboes in deze kwestie te doorbreken.

Het voorstel, dat tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 8 november is gepresenteerd, komt als reactie op alarmerende signalen uit de agrarische sector. De stichting Taboe(r), onderdeel van LTO Noord en Zorg voor Boer en Tuinder, heeft aangegeven dat de vermenging van bedrijf en privé vaak groot is in de agrarische sector wat tot extra zorgen leidt. Taboe(r) rapporteert eveneens over de aanwezigheid van sociale en psychische nood onder een deel van de agrariërs. Deze ongeziene problemen leiden ertoe dat sommigen van hen zich in een uitzichtloze situatie bevinden, soms met suïcidale gedachten. Het schokkende feit is dat zelfdoding onder agrariërs momenteel op de tweede plaats staat in de lijst van beroepsgroepen met het hoogste risico. Desondanks heerst er veelal een taboe om deze ernstige sociale en psychische nood openlijk bespreekbaar te maken.

In haar toelichting op het verzoek heeft fractievoorzitter Carla van Viegen benadrukt dat het van cruciaal belang is om deze kwestie serieus te nemen: “Het gevoerde overheidsbeleid van de afgelopen decennia heeft geleid tot schaalvergroting, specialisering, automatisering en een overdaad aan regelgeving in de agrarische sector, waardoor veel agrariërs zich machteloos voelen en persoonlijke keuzemogelijkheden beperkt zijn. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om oog te hebben voor deze groep agrariërs en hun schrijnende situatie onder de aandacht te brengen, niet alleen binnen de agrarische sector, maar ook bij erfbetreders en ambtenaren die zich inzetten voor de landbouwtransitie."

De Partij voor de Dieren verzoekt de Provinciale Staten om een plan van aanpak te ontwikkelen om sociale en mentale problemen onder agrariërs bespreekbaar te maken, met verwijzingen naar geschikte hulpinstanties, en om samen te werken met organisaties zoals Taboe(r) en 113. Daarnaast is het doel om dit vraagstuk onder de aandacht te brengen bij gemeenten tijdens kennissessies en trainingen.

De Partij voor de Dieren pleit al lange tijd voor een hervorming van het voedselsysteem. Carla van Viegen merkt op: "Sinds de uitspraak van de Raad van State over stikstof in 2019 is de overheid nog geen steek verder in het beschermen en herstellen van de natuur en het creëren van een gezond verdienmodel voor duurzame boeren. Want ook boeren zijn slachtoffer van dit systeem. Zij zijn decennialang voor de keuze geplaatst: zich in de schulden steken voor peperdure schijnoplossingen, of stoppen met hun beroep. Het gebrek aan duurzaam toekomstperspectief veroorzaakt veel stress bij boeren.”

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam toekomstig landbouwsysteem met gezond voedsel, een gezonde bodem en een gezond verdienmodel voor de boer, met oog voor welzijn van mens en dier. Zij heeft vertrouwen in boerenvakmanschap waar samen wordt gewerkt met de natuur. Carla van Viegen: “Om in de toekomst gezond, biologisch en plantaardig voedsel te kunnen verbouwen, hebben we de natuur en boeren hard nodig.”

Lees hier onze motie

Gerelateerd nieuws

Lezingenavond ‘Dierenwelzijn in de verduurzaming van de veehouderij’

Op vrijdag 3 november 2023 van 19.00 tot 22.00 uur organiseert de Provinciale Statenfractie Partij voor de Dieren Zuid-Hollan...

Lees verder

Partij voor de Dieren Zuid-Holland vraagt opheldering over overtredingen landbouwgif

Den Haag, 13 december 2023 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft kritische vragen gesteld aan het provinciebestuur na...

Lees verder