Bijdrage Provin­ciale Staten Veer Rozenburg - Maassluis en Subsidie Asbeter Holding BV


31 januari 2024

Veer Rozenburg-Maassluis

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren is blij dat het veer Rozenburg-Maassluis snel weer beschikbaar is. We constateren wel dat de afspraken die daarvoor met Damen gemaakt zijn niet volgens de regels van de markt gaan. De provincie draagt vrijwel alle risico's.

Ook Gedeputeerde Staten geeft aan dat ze het niet als een markt ziet, want ze is niet bang voor klachten van andere bedrijven over deze staatssteun. Er is de facto geen markt.

De vraag is en blijft dan ook waarom we deze veerverbinding niet gewoon als provincie zelf uitvoeren. En die vraag blijft open voor de toekomst.

En die toekomst, voorzitter, vraagt om nu handelen. We hebben een duurzaam, betrouwbaar en daardoor in exploitatie goedkoper nieuw veer nodig. Wachten met besluitvorming daarover is duurkoop. Wij vragen GS daarom ook nu om actie. Het bouwen van een nieuw veer in eigendom van de provincie.

We hoeven daarvoor niet te wachten op de verkeersbewegingen als de tunnel open is. We vragen GS dan ook om een overzicht welke voertuigen wel, en welke niet door de tunnel kunnen. En of daarvoor oplossingen zoals een konvooi voor landbouwvoertuigen beschikbaar zijn. En we vragen een overzicht van de kosten van bouw en exploitatie van een nieuw veer, afhankelijk van de keuzes die we maken. Wij willen de informatie om als Staten snel een gedegen keuze te kunnen maken voor de komende decennia. Voor ons staat daarbij centraal dat voetgangers en fietsers frequent de overtocht kunnen maken.

Subsidie Asbeter Holding BV

Voorzitter,

Asbest is een vervelend goedje. Het is daarom een prachtige ontwikkeling dat er een bedrijf is dat asbest wil gaan verwerken. En dat er een solide businesscase voor ontstaat wanneer de overheid een stortverbod van Asbest instelt. Wat heeft GS in het verleden gedaan, en wat gaat GS nu doen om het instellen van een stortverbod te bevorderen?

Met een stortverbod zou financiƫle hulp van de overheid onnodig zijn.

Het bedrijf Asbeter Holding BV is een normaal commercieel bedrijf, maar het heeft een businesscase met een voor een grootverbruiker hele hoge energieprijs voorgelegd. En als het stortverbod er komt, is er voor investeerders een heel veilig rendement mogelijk. Voorzitter, de Partij voor de Dieren snapt dat we ook een maatschappelijk voordeel hebben wanneer een fabriek energie-efficient wordt gebouwd. Maar dat kunnen we ook via normering en regelgeving doen.

Wij begrijpen ook dat het financieel spannend is om dit bedrijf zonder stortverbod te starten. Maar een lening waarvan de rente als subsidie wordt kwijtgescholden is daarvoor een vreemd instrument. Waarom is een lening met rente en risico-opslag niet logischer?

Meer structureel vraagt de Partij voor de Dieren zich af waarom er niet gekozen is voor het investeren via het kopen van aandelen in dit bedrijf? Dan is er ook publiek geld vooraf aanwezig, maar dan wordt bij succes ook de financiƫle winst publiek gedeeld.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren steunt het doel om asbest te verwerken, maar heeft heel veel moeite met het middel dat daarvoor nu gebruikt wordt. Ons stemgedrag is afhankelijk van de antwoorden van GS en de moties die voorliggen. We verzoeken dan ook eerst de moties in stemming te brengen, en daarna pas het voorstel.

Uit het debat werd niet duidelijk waarom dit bedrijf wel en andere bedrijven geen rentevrije lening zouden mogen krijgen. De Partij voor de Dieren heeft, ondanks dat ze de doelstelling van de verwerking van Asbest steunt, tegen het voorstel gestemd.

Joeri Oudshoorn
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Herziening Module Omgevingsbeleid Wonen, Werken en Werelderfgoed

Lees verder

Bijdrage RM commissie Ruimtelijke Puzzel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer