Bijdrage BE commissie Verkeers­vei­ligheid en verkeers­slacht­offers


30 augustus 2023

De partij voor de dieren is content met de wijze waarop er gemonitord wordt op dodelijke slachtoffers op provinciale wegen en wat de situatie was bij die ongelukken. We kunnen concluderen dat die ongelukken niet aan de inrichting van de weg gelegen hebben. Complimenten daarvoor. Wel hebben we nog vragen over mensen met blijvende letselschade. Dat is nog een punt, dat we graag in een volgende rapportage ook terug zien. Als letselschade wel door de weginrichting komt, kunnen we daar actie op ondernemen.

Snelheid blijft een van de grootste oorzaken bij ongelukken, dus we vragen - met name 's nachts - om handhaving.

In 2015 heeft de provincie 6000 bomen langs provinciale wegen gekapt voor de veiligheid, in plaats van het plaatsen van geleiderails of struiken rond bomen te plaatsen. Maar geleiderails, bomen en struiken langs de weg zorgen ook voor een gevoel dat je hier niet sneller kan rijden. Graag aandacht daarvoor.

De Partij voor de Dieren zou niet de Partij voor de Dieren zijn, als ze niet erop zou wijzen dat er niet alleen menselijke slachtoffers zijn, maar ook dierlijke slachtoffers. Wij vragen of daar ook cijfers van bekend zijn, bijvoorbeeld bij de dierenambulance, en of die in de volgende rapportage opgenomen kunnen worden.

In het debat in de Commissie Bereikbaarheid en Energie werden daarna een aantal mooie voorbeelden genoemd waarin wel met dieren rekening gehouden werd. Bij de N59 is een barrier tussen de rijbanen zo gemaakt dat dieren onder de barrier door kunnen en ze niet klem komen te zitten. Bij nieuwkoop zijn bij de provinciale weg ondergrondse kruisingen voor otters aangelegd. Met hekken worden de otters daarheen geleid.

Waar de provincie zag dat roofvogels hectometerpaaltjes gebruikten om op hoogte te zoeken naar muizen in het gras, werden die roofvogels vaak als een vrachtwagen voorbij kwam door de luchtzuiging onder de wielen getrokken. De provincie heeft toen op die paaltjes een soort deegrollertjes gemaakt zodat de vogels daar niet meer zouden gaan zitten, en verderop in de berm op een veilige afstand een paaltje gezet waar ze dan op kunnen zitten.

Bij aanleg en vervanging doet de provincie ecologisch onderzoek om het welzijn van mens en dier voorop te stellen bij het maken van de weg.

Wij vroegen om een rapportage van dierlijke slachtoffers op al bestaande provinciale wegen, omdat we dan ook aanwijzingen hebben waar we faunapasseerplaatsen of ecoducten zouden kunnen plaatsen. Het zou mooi zijn als we daarvoor data hebben.

We hebben nu afgesproken dat de Gedeputeerde bij de wegbeheerders gaat navragen of er voor dieren extra gevaarlijke plekken zijn. De provincie inspecteert de provinciale wegen meerdere keren per week.

In het debat maakten we ook het punt dat kosten om fietsers te beschermen tegen autoverkeer (bijvoorbeeld omdat autobaan en fietspad nog niet gescheiden zijn, of een fietstunnel nodig is wegens druk autoverkeer) gewoon uit het budget voor autowegen betaald moeten worden, en niet ten koste moet gaan van het budget voor fietsbeleid.

Wil je het hele debat nakijken? https://pzh.notubiz.nl/vergade...
Klik naar agendapunt 4b.

Joeri Oudshoorn
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE commissie Circulaire economie

Lees verder

Bijdrage IC commissie Geactualiseerde Monitor Leefomgeving Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer