Bijdrage RWE commissie Circu­laire economie


30 augustus 2023

Voorzitter, de conclusie uit het rapport over circulaire economie van de Randstedelijke Rekenkamer dat er nog geen versnelling van de transitie naar een circulaire economie zichtbaar is, verbaast ons niet. We steunen de inspanningen van de provincie, het is een goed begin. Maar daar waar we écht het verschil kunnen maken en ook bevoegdheden hebben, is meer inzet nodig. Ik sluit me aan bij de vraag van de Christen Unie over de inzet van de provincie voor grond-, weg en waterbouw (GWW). Grote hoeveelheden asfalt, cement en beton veroorzaken enorme uitstoot, terwijl we als opdrachtgever zelf aan de knoppen zitten. Bovendien heeft de provincie een voorbeeldfunctie. Ook sluiten we aan bij de vraag van SP over zinloos grondstoffengebruik.

Hoe gaan we ons doel van 50% circulair in 2030 halen als we nu in 2023 nog geen zichtbare vooruitgang zien? Het rapport geeft aan dat we er niet komen zonder systeemverandering om de aarde leefbaar te houden. Partij voor de Dieren pleit hier al langer voor. Hiervoor moeten we het roer omgooien en stoppen met enkel faciliteren, maar naast de wortel ook de stok inzetten: maatregelen die minder laaghangend fruit zijn om de doelstellingen te halen voor een leefbare aarde.

Besparing speelt bij circulair een rol: in de energietransitie, maar ook bij grondstoffen gebruik. Daarnaast is het aanpassen van onze levensstijl van belang: consuminderen en het verduurzamen van het voedselsysteem. Hiervoor zij er verschillende oplossingen, die ook kansen inhouden, zoals de landbouw meer circulair maken, voedselverspilling tegengaan en circulair direct te koppelen aan de eiwittransitie. Dit dringt dierenleed terug en draagt bij aan vermindering van grondstoffengebruik voor de productie van dierlijke producten. Eet je vlees, dan eet je indirect ook de plantaardige voeding, die het geslachte dier heeft geconsumeerd. Hiervoor is water, energie en land nodig. Import van soja gebeurt vanuit Zuid-Amerika voor veevoer, waarvoor oerwoud wordt omgezet in bouwland, waardoor broeikasgassen vrijkomen. Partij voor de Dieren kiest op de menukaart voor de plantaardige optie: beter voor dierenwelzijn, minder stikstofuitstoot, minder negatieve effecten op natuur en gaat klimaatverandering tegen.

Partij voor de Dieren is blij dat GS de aanbevelingen ter harte neemt en pleit voor overname van de aanbevelingen uit het rapport en het roer om te gooien naar beleid waarmee we wél zichtbare vooruitgang boeken op circulair en steunt de hoofdaanbeveling om een commissievergadering op inhoud te wijden aan circulaire economie. En om hier snel mee aan de slag te gaan, want voorzitter, om af te sluiten in het grondstoffen thema: er is ‘no time to waste’.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Coalitieakkoord

Lees verder

Bijdrage BE commissie Verkeersveiligheid en verkeersslachtoffers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer