Schrif­te­lijke vragen Ener­giehubs in gevaar door netcon­gestie in Zuid-Holland?


Indiendatum: 13 feb. 2024

Toelichting

Op stroomnetten is meer ruimte beschikbaar dan dat afnemers nu krijgen. Door samenwerking tussen inwoners en/ of bedrijven en onderlinge uitwisseling van stroom in ‘energyhubs’ is die ruimte beter te verdelen en vrij te spelen, waardoor de capaciteit op het elektriciteitsnet beter wordt benut. Uit berichtgeving blijkt, dat voor initiatieven om tot een efficiëntere lokale stroomverdeling te komen, nu obstakels worden opgeworpen[1].

Bij de berekening van de ruimte op het net wordt rekening gehouden met de pieken in de vraag. Maar op de momenten dat die vraag er niet is, dan is er dus meer ruimte dan gebruikt wordt. Daar kan je slim gebruik van maken als je samenwerkt. Netcongestie treedt op wanneer in delen van het elektriciteitsnet een probleem met transportcapaciteit ontstaat. Op het moment dat dat gebeurt, is het net ‘vol’ en zijn lokale initiatieven niet meer mogelijk. In de regio’s Flevopolder, Gelderland en Utrecht is door landelijke netbeheerder TenneT de stroomlevering aan banden gelegd[2], maar ook in andere regio’s speelt deze situatie[3].

Netcongestie is een probleem, het zorgt er onder andere voor dat nieuwe woonwijken niet op het stroomnet kunnen worden aangesloten en dat de verduurzaming van onze samenleving vertraging oploopt. Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen voor.

Vragen

  1. Hoe duidt het college de berichtgeving in de toelichting over netcongestie en energiehubs?
  2. Welke consequenties heeft dit voor de voortgang van de Zuid-Hollandse energietransitie?
  3. Is het bij het college bekend of er door netcongestie in Zuid-Holland lokale initiatieven waarbij bewoners en/of bedrijven energie delen, opslaan en flexibel afnemen in de problemen zijn of zullen komen? Zo ja, kan het college aangeven welke initiatieven dit betreft?
  4. In hoeverre is de mogelijkheid reëel dat in Zuid-Holland het elektriciteitsnet ‘vol’ raakt en stroomlevering aan banden wordt gelegd?
  5. Indien het elektriciteitsnet ‘vol’ raakt, worden energiehubs die de netwerkcongestie juist kunnen verkleinen dan toch bediend?
  6. Tijdig ingrijpen bij netbeheer voorkomt dat duurzame initiatieven, die een rol spelen in de energietransitie, worden tegengewerkt. Is het college bereid het gesprek met de netbeheerders van midden- en hoogspanningsnetten en laagspanningsnetten aan te gaan met als doel een garantie te vragen dat huidige en toekomstige netwerkcongestieproblemen geen belemmering zullen zijn om energiehubs die de netwerkcongestie juist tegengaan te ontwikkelen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college bereid om, indien netbeheerders deze garantie nu niet kunnen geven, te vragen onder welke voorwaarden ze wel zo’n garantie kunnen geven?

Joeri Oudshoorn en Hanke Hoogerwerf
Statenleden Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.telegraaf.nl/finan...
[2] https://www.netbeheernederland...
[3] https://nos.nl/artikel/2479492...

Indiendatum: 13 feb. 2024
Antwoorddatum: 26 mrt. 2024

Klik hier voor de antwoorden.