Tech­nische vragen Leen­he­ren­polder


Indiendatum: feb. 2024

Wat zijn de natuurdoelanalyses voor de Leenheerenpolder?

Antwoord: De Leenheerenpolder maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Haringvliet. Voor dit Natura 2000-gebied is een natuurdoelanalyse opgesteld.

In de Natuurdoelanalyse Haringvliet wordt de Leenheerpolder genoemd als een ‘nog in te richten’ gebied. Er wordt aangegeven dat het gebied mogelijkheden biedt om op de dynamische natte en ruige delen aan te leggen, die kunnen dienen als leefgebied voor de noordse woelmuis. De Noordse woelmuis is een van de habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het doel voor deze soort is uitbreiding van omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor de uitbreidende populatie.

Vervolgvragen Leenheerenpolder

  1. Wanneer worden de NDA’s voor de Leenheerenpolder als onderdeel van het Natura 200-gebied Haringvliet vastgesteld?
  2. En voor mijn duidelijkheid: is dus de hele Leenherenpolder Natura 2000-gebied?
  3. Betreft dat dan alleen natte en ruige delen als leefgebied voor de noordse woelmuis in de hele Leenheerenpolder? Of zijn er meer doelstellingen? Zo ja, welke zijn dit dan?
  4. En wat is de planning voor de inrichting ervan?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Antwoord staat bij de vraag.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Energiehubs in gevaar door netcongestie in Zuid-Holland?

Lees verder

Schriftelijke vragen Fraude met mesttransporten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer