Schrif­te­lijke vragen advies Ecolo­gische Auto­riteit


Indiendatum: 26 jan. 2024

Toelichting

De Ecologische Autoriteit heeft afgelopen vrijdag advies uitgebracht over de aanpak van de natuurdoelanalyses ‘Doen wat moet én kan’?[1]

De Ecologische Autoriteit heeft drie adviezen voor verbetering van de Natuurdoelanalyses

  1. Versterk en verbreed de natuurdoelanalyses als fundament voor goede besluitvorming en gebiedsontwikkeling.
  2. Zie de natuur en haar omgeving als één geheel. Neem ook maatregelen rond de gebieden.
  3. Integreer de natuurdoelanalyses in de beleidscycli van gebiedsprogramma’s én beheerplannen.

De Ecologische Autoriteit heeft daarnaast vijf adviezen voor een effectieve
samenwerking en aanpak van natuurherstel:

  1. Maak doelen en verplichtingen duidelijk én concreet.
  2. Investeer in monitoring en gericht onderzoek naar natuurherstel.
  3. Benut alle kansen voor samenhangende doelen voor natuur, water en klimaat.
  4. Neem regie als één overheid.
  5. Borg een langjarige, consistente en betrouwbare aanpak.

Dit advies is van groot belang voor de provinciale taken en verplichtingen op het gebied van natuurrealisatie en natuurontwikkeling.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Hoe duiden GS dit advies?
  2. Wat gaat u doen met het bovenbedoelde advies? Kunt u het antwoord per advies toelichten?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://ecologischeautoriteit.nl/adviezen/5133

Indiendatum: 26 jan. 2024
Antwoorddatum: 27 feb. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen voortgang natuurrealisatie

Lees verder

Schriftelijke vragen Energiehubs in gevaar door netcongestie in Zuid-Holland?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer