Robert Jan Vonk


Frac­tie­volger commissie Bestuur Maat­schappij en Middelen BMM

Na ruim 30 jaar in het bedrijfsleven, richt ik me nu vol overgave op mijn idealen voor een leefbare aarde.

De Partij voor de Dieren is de enige die heel nadrukkelijk zegt: “Wij willen een leefbare aarde voor al haar bewoners”. ‘Alle bewoners’ neem ik letterlijk: Mensen en dieren, iedereen telt mee.

We staan voor grote uitdagingen en het is nodig om scherpe keuzes te maken, en glashelder uit te leggen wat de consequenties van die keuzes zijn. Als het knelt, moeten we er samen tegenaan om het voor iedereen op te lossen.

Dat is een mentaliteit die we in het bedrijfsleven kennen. Daarom is steun van ondernemers en managers uit het bedrijfsleven nodig. Iedereen telt mee, ook voor hulp bij de onvermijdelijke, noodzakelijke transities.

In het afgelopen jaar heb ik vrijwillig meegedraaid bij de fractie van Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Hier heb ik gezien dat democratie niet alleen bestaat uit flitsende oneliners en clips, maar ook uit noeste arbeid, veel studeren, veel luisteren, veel praten. Voor- of tegen, laten we duidelijk maken wat we belangrijk vinden.

En uiteindelijk moeten we er samen uitkomen. Dat betekent voor mij dat we ons inleven in de belangen, problemen en argumenten van de mensen met wie we het niet eens zijn. En nagaan hoe we bij elkaar kunnen komen, zonder onze idealen los te laten.

Dat vergt leiderschap. De Partij voor de Dieren is een partij die leiderschap toont. Door problemen te benoemen, en niet uit de weg te gaan. Door heldere keuzes te maken, ook moeilijke.

Daarom sta ik voor de idealen van de Partij voor de Dieren.