Bijdrage BMM commissie Ziens­wijze op de voor­ge­stelde nieuwe rege­lingen van ODMH, OZHZ en DCMR


4 oktober 2023

Voorzitter,

De omgevingsdiensten hebben de nieuwe gemeenschappelijke regelingen gezamenlijk afgestemd en dit valt te prijzen. Het zou goed zijn als de Gemeenschappelijke Regelingen precies gelijk zijn, zowel qua formulering als qua taakstelling.

Ons woud aan regelgeving vermindert erdoor, dat is goed voor het begrip en de betrokkenheid van onze inwoners.

De Partij voor de Dieren vindt dit bespreekpunt zeer belangrijk. Want juist op deze dag, dierendag, staan wij pal voor de bescherming van onze leefomgeving, die ook de leefomgeving van dieren is.

De Omgevingsdiensten ODMH en OZHZ willen geen afspraken voor burgerparticipatie opnemen in de Gemeenschappelijke Regeling.

Mijns inziens geeft de wet geen mogelijkheid om burgerparticipatie ongeregeld te laten in een gemeenschappelijke regeling. De wettekst is m.i. helder: een GR moet burgerparticipatie regelen. Mijn verzoek aan mevrouw van Leeuwen is om uit te zoeken of de wet toestaat dat de omgevingsdiensten de burgerparticipatie niet regelen, hier verslag van te doen en er actie op te nemen.

Hoe dit ook zij, ook met het argument om burgerparticipatie ondanks de wettelijke opdracht te negeren zijn wij het niet eens. Het argument is dat de omgevingsdienst alleen beleid uitvoert. Maar bij uitvoering worden vele beslissingen genomen, en de wet geeft dan ook de opdracht om in een Gemeenschappelijke Regeling te regelen hoe inwoners betrokken worden bij de uitvoering van beleid.

Het is dan ook niet verrassend dat in tegenstelling tot ODMH en OZHZ, de DCMR burgerparticipatie wel wil opnemen. De DCMR wil het Algemeen Bestuur de mogelijkheid geven om ingezetenen te betrekken bij besluitvorming. Mijn vraag aan mevrouw van Leeuwen is of zij in haar zienswijze op de Gemeenschappelijke Regeling van de DCMR, wil aangeven voor welke besluitvorming zij van de DCMR (en andere Omgevingsdiensten) verwacht dat burgers betrokken worden. Tevens is mijn vraag welke visie zij heeft op de wettelijke verplichte burgerparticipatie bij de omgevingsdiensten.

Burgerparticipatie vinden wij belangrijk. Zoals vorige ik vorige maand ook heb uiteengezet, willen wij graag dat dit zo geregeld wordt, dat het normaal wordt om te participeren. Wij willen dat mensen niet alleen participeren wanneer ze ergens ontevreden over zijn, maar omdat ze een bijdrage willen leveren en weten dat dit gewaardeerd wordt.

Robert-Jan Vonk
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage LG (Landelijk Gebied) commissie Draagkrachtonderzoek Nationaal Park Hollandse Duinen

Lees verder

Bijdrage BE commissie Beleidskader OV-concessie Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee 2025 en Begroting 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer