Bijdrage RM (ruimte en milieu) commissie recre­a­tie­gebied Vlietland en Toekoms­ton­derzoek Beweeg­vrien­delijk Zuid-Holland


27 september 2023

Voorbereiding infrastructurele aanpassingen in recreatiegebied Vlietland

Voorzitter,

De tijden zijn veranderd en nu zijn veel van ons het eens: Het is een slecht idee om 222 vakantievilla’s, 222 aanlegsteigers en 569 privé parkeerplaatsen te bouwen in Vlietland. Een gebied dat publiek toegankelijk is, wordt uitgeleverd aan een klein groepje mensen die er veel geld aan gaan verdienen. De mensen uit Leiden, Voorschoten en Leidschendam die nu van het gebied genieten, hebben daar niks aan. Ze gaan natuurlijk niet door de tuinen van die vakantievilla’s wandelen. Hun wandelgebied wordt ingepikt.

De dieren die nu er nu wonen, zijn helemaal de dupe. Hun leefomgeving wordt verstoord met herrie, omgeploegd en verwoest.

En bovendien, als we ergens gaan bouwen, moeten het dan vakantiehuizen zijn? Tweede huizen? Veel mensen kunnen niet eens een eerste huis vinden! We kunnen de materialen en menskracht beter gebruiken voor betaalbare huizen, bijvoorbeeld voor gezinnen, starters, alleengaanders, ouderen. Dicht bij hun werk, vrienden en het OV.
En ‘stikstofruimte’ vinden is al moeilijk genoeg. Kortom, dit plan is niet meer van deze tijd.

Daarom zijn onze vragen aan Gedeputeerde Staten:
- Bent u bereid tot het uiterste te gaan om dit achterhaalde plan te stoppen?
- Bent u bereid uw overredingskracht te gebruiken om de projectontwikkelaar op andere gedachten te brengen?
- Bent u bereid bij te dragen aan een eventuele afkoopsom om dit desastreuze project te beëindigen?
- Bent u bereid ook met de No-Regret maatregelen te wachten en eerst te onderzoeken of het fietspaden en openbaar vervoer vanuit de regio kan worden verbeterd?

Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is enthousiast over de aanbevelingen in het Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland. Het is mooi dat gepleit wordt voor een aanpak bij de bron. Een Beweegvriendelijk Zuid Holland, dat zou ook een uitkomst zijn van ons streven naar een leefbaar Zuid-Holland, een leefbare aarde voor iedereen. De voorgestelde maatregelen sluiten dan ook goed aan bij waar wij al jaren voor pleiten: Woongebieden die met elkaar verbonden zijn door natuur, door veilige fietspaden, door een dicht netwerk van openbaar vervoer met een hoge frequentie. Bewegen wordt dan weer gewoon, door de manier waarop we leven. En hoef je een auto alleen te gebruiken als het echt niet anders kan. (En wist u dat autorijden, bijvoorbeeld in een deelauto, of voor hulpdiensten, of voor bussen, ook veel fijner wordt als we niet noodgedwongen allemaal tegelijk de weg op gaan?) Daarom zijn onze vragen aan de gedeputeerde:

- Wilt u de aanbevelingen volmondig en integraal omarmen?
- Welke stappen zet u om te borgen dat ‘meer bewegen’ integraal doel wordt van het provinciaal beleid?

Robert-Jan Vonk
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Chemours

Lees verder

Bijdrage BW (bereikbaarheid en wonen) commissie Permanente bewoning van recreatieparken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer