Bijdrage Provin­ciale Staten Afscheidsrede Robert Jan Vonk


13 december 2023

Voorzitter,

Het is snel gegaan met mijn carrière: in de vorige vergadering hield ik mijn maidenspeech, en vandaag dus mijn afscheidsspeech. Het waren twee mooie dagen..!

Over carrières gesproken: 45 jaar geleden mocht ik de piepjonge leraar Jaap Smit niet bij de voornaam noemen, laat staan de commissaris van de koning. In mijn twee dagen hier mocht dat wel, althans buiten deze zaal. Dat heb ik in elk geval bereikt!

Voorzitter, ten afscheid wil ik graag benoemen wat wij willen bereiken.

De Partij voor de Dieren komt op voor inwoners van Zuid-Holland die niet mogen stemmen. Zodra ze wel mogen stemmen, en dan tel ik alleen onze koeien, schapen, varkens en kippen, dan zijn de verhoudingen in deze zaal meteen heel anders. Een coalitie is dan niet meer nodig - dat zou ook vandaag veel gedoe gescheeld hebben.

Maar ook als we de meerderheid hebben, wil ik blijven luisteren naar de kleinere partijen. Want democratie gaat om meer dan de meeste stemmen gelden - misschien gaat het juist om aandacht voor de minderheid.

Maar, voorzitter, het zal u ook duidelijk zijn dat wij er niet op uit zijn de grootste te worden, met een strategie die gericht is op inwoners die niet op ons stemmen.

Wij zijn er wel op gericht om het belang van juist die inwoners onder uw aandacht te brengen. Gelukkig vinden we daarvoor steeds meer gehoor.

Zo spreken wij, als seculiere partij, vaak onze zorg uit over de leefomgeving, de leefomgeving van dieren, die ook de leefomgeving is van mensen. Die zorg zien we bij andere partijen gelukkig ook, van links tot rechts, bijvoorbeeld als het gaat om de vervuiling met PFAS. En we willen graag laten zien dat zorgen voor de kwetsbaarste in onze leefomgeving, logischerwijs ook goed is voor ons allemaal. En als verhoudingen veranderen, kunnen wij allemaal de kwetsbaarste zijn.

Voorzitter, thuis gebruiken wij in plaats van het woord leefomgeving, liever het woord schepping. Ik denk dat we met die woorden, voor wat betreft wat je kunt zien, hetzelfde bedoelen. Zorgen voor de schepping, en zorgen om de schepping, dat is voor mij persoonlijk de drijfveer om mij in te zetten voor de provincie en voor de Partij voor de Dieren. Ik lees wel eens in de Bijbel. Bijvoorbeeld uit Genesis 9, waaruit ik begrijp dat het symbool van de regenboog, het symbool van de hoop, ook geldt voor dieren. En mij zegt dat ook iets over de manier waarop wij met dieren om moeten gaan.

Ook een andere bron zegt mij dat: de wetenschap. Vroeger wisten we niet dat dieren pijn kunnen lijden. We wisten het niet, en daarom wil ik ook de manier van omgaan met dieren die uit die tijd stamt, nooit veroordelen. Maar nu weten we het wel. En ik hoop dat we kunnen veranderen.

Voorzitter, ik wil ook nog even terugblikken op de recente gebeurtenissen in deze zaal. Onze leidraad in de ruimtelijke puzzel, is dat we streven naar een leefbare aarde voor al haar bewoners.

Wie bedoelen we met ‘al haar bewoners’? Nou, bijvoorbeeld bewoners die van generatie op generatie een boerderij hebben gehad, en nu in onzekerheid verkeren. Ik denk dat zij underdogs zijn, te midden van eindeloze schaalvergroting, en verkleining van de ruimte voor bedrijf.

Ook als zij niet op ons stemmen, willen wij aandacht voor hen hebben.

En we bedoelen bijvoorbeeld arbeidsmigranten, die wel mogen komen, maar nergens kunnen wonen. Duidelijk underdogs.

Of asielzoekers, die niet welkom zijn, laat staan ergens kunnen wonen. Of bewoners die geteisterd worden door vliegverkeer, omdat rijke mensen met vliegvakanties gaan. En bewoners die zich niet kunnen verplaatsen van het ene foerageergebied naar het andere, omdat ze voor ons simpelweg niet meetellen als gebruikers van de ruimte. En bewoners die het risico lopen doodgeschoten te worden, omdat een klein groepje mensen jagen als hobby heeft.

Het zijn allemaal underdogs. En ook allemaal dieren. Vandaar onze naam, de Partij voor de Dieren.

Voorzitter, ik dank de griffie voor alle hulp. Ik dank GS voor hun inzet voor ons bestuur, en ik dank de Staten voor de samenwerking, en voor de vele vele uren die ik met u heb mogen doorbrengen, elke vergadering weer.

Dank u wel.

Robert Jan Vonk
Plaatsvervangend Statenlid
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BMM commissie PAL en Bezwaarschriften

Lees verder

Bijdrage BW commissie Gnephoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer