Schrif­te­lijke vragen Expression of Prin­ciples OCI


Indiendatum: 4 dec. 2023

Toelichting

In het kader van de maatwerk-aanpak stikstof-reductie is het ministerie van Economische Zaken een “Expression of Principles” (EoP) overeengekomen met één van de grootste uitstoters van stikstof, OCI N.V. (OCI) in Geleen. In Geleen maakt OCI kunstmest, ammoniak en melanine. Volgens het ministerie heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) meegetekend op deze EoP[1].

Om stikstof bij OCI te reduceren zijn grote hoeveelheden ammoniak nodig, die moeten worden ingevoerd via de Rotterdamse haven. Daarom wil OCI een grote ammoniak op- en overslag bouwen in Rotterdam. Vanuit Rotterdam moet de ammoniak vervoerd worden naar Geleen. Uit onze informatie is gebleken dat DCMR heeft besloten dat er geen Milieu Effect Rapportage nodig is voor de bouw van deze ammoniak op- en overslag.

De directeur vergunningen van DCMR heeft eerder uitgebreid uiteengezet waarom vervoer van ammoniak, anders dan per pijpleiding, gevaarlijk is. Mede n.a.v. een interview[2] met Daan Molenaar heeft onze fractie reeds eerder vragen gesteld[3].

In het EoP staat onder meer:

“If providing of information on the steps taken or to be taken meets with any legal issue, Parties will discuss in a timely manner how the requirement to provide information on the one hand and the legal issue on the other hand can be aligned.”

En:

“Parties intend to endeavor to align and engage relevant public and semi-public stakeholders when pursuing the shared Objectives.”

De Partij voor de Dieren wil het bovenstaande graag nader uitgelegd krijgen. Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Gedeputeerde Staten (GS) hebben volgens het ministerie van Economische Zaken het “Expression of Principles OCI”[4] (EoP) in januari 2023 medeondertekend met het bedrijf OCI N.V. Misschien hebben wij wat gemist, maar wanneer en op welke wijze zijn Provinciale Staten (PS) hierover geïnformeerd? En zo nee, waarom zijn PS hierover niet geïnformeerd?
  1. Op blz. 7 van het EoP staat: “Parties intend to endeavor to align and engage relevant public and semi-public stakeholders when pursuing the shared Objectives”. Hebben de alignment-inspanningen (op één lijn brengen) ook een rol gespeeld bij het besluit om geen MER uit te voeren? Zo ja, welke rol? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?

Robert Jan Vonk
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/26/oci-wil-co2-reductie-versnellen-3-routes-worden-samen-uitgewerkt
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/20/veiligheidsproblemen-met-ammoniak-in-rotterdamse-haven-vertragen-energietransitie-a4157651
[3] https://pzh.notubiz.nl/modules/4/Schriftelijke%20vragen/893851
[4] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/01/26/expression-of-principles-oci

Indiendatum: 4 dec. 2023
Antwoorddatum: 19 jan. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Insteek GS bij besprekingen nieuw provinciaal belastinggebied

Lees verder

Technische vragen PAL, Klachtenfunctionaris, Gerechtelijke procedures en Bezwaarschriftencommissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer