Lisa Klom­pen­houwer


Frac­tie­me­de­werker

Ik ben Lisa Klompenhouwer en woon met mijn gezin in vestingstad Hellevoetsluis op het mooie eiland Voorne-Putten waar nog rust en ruimte te vinden zijn. Hier op het eiland geniet ik van de flora en de fauna en besef daardoor heel goed wat bescherming nodig heeft! De leefgebieden van de dieren worden steeds kleiner, Zuid-Holland heeft slechts 6% natuur!, maar worden ook steeds leger.

Na mijn studie filosofie heb ik een tijdje gewerkt als docent filosofie, maar mijn liefde voor dieren en natuur trok mij naar een opleiding tot natuurgids bij IVN en vervolgens al snel naar de Partij voor de Dieren. Al een aantal jaar ben ik een actief lid bij de Partij voor de Dieren, eerst bij de werkgroep Rotterdam en nu bij de werkgroep Zuid-Hollandse eilanden. Ook sta ik op de tweede plek van de lijst Partij voor de Dieren Waterschap Hollandse Delta én werk ik als fractiemedewerker bij de Statenfractie van Zuid-Holland. In mijn werk voor de provincie houd ik mij bezig met natuurbescherming en -behoud en met de landbouwtransitie naar een plantaardige duurzame natuurinclusieve kringlooplandbouw! Maar, het meest maak ik mij druk om het faunabeheer, oftewel het telkens heel snel tot de beslissing komen van het college om onder mom van populatiebeheer en schadebestrijding over te gaan tot het doden van in vrijheid levende dieren. Via alle politieke middelen proberen wij, de fractie, dit faunabeheer te wijzigen en ervoor te zorgen dat alternatieve diervriendelijke methodes worden toegepast.

Ik hoop de komende jaren mij nog veel meer in te kunnen zetten voor de bescherming van natuur, voor de in vrijheid levende dieren, kortom voor een leefbare Aarde voor al haar bewoners!

Gerelateerd

Nieuws