Bijdrage Rijn­land­Route PS verga­dering 2 maart


22 maart 2016

Wij hebben vaker over dit dossier gesproken. De Partij voor de Dieren was, is en blijft tegen de RijnlandRoute. Zolang er nog geen asfalt ligt, zolang de spade nog niet echt de grond ingegaan is, zolang het groen nog niet vernietigd is, blijven wij strijden om deze asfaltweg tegen te houden. De enige maatregelen binnen dit gehele traject, waartegen wij als partij geen bezwaar hebben, zijn de maatregelen die proberen om de verkeersproblematiek lokaal in Leiden op te lossen, oplossingen die niet de natuur vernietigen. Hierbij gaat het met name om het gebied rond het Lammeschansplein. Deze lokale verkeersoplossingen zijn ook in de motie van GroenLinks, onder het eerste punt van het verzoek aan het college, genoemd. Dat punt kunnen wij dus steunen. Er staat echter een tweede punt in de motie, di is het punt onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze lokale maatregelen. Hierbij wordt aangegeven dat als de lokale maatregelen rondom Lammeschansplein onvoldoende effectief zouden blijken te zijn, de rest van de RijnLandRoute dan toch aan te leggen. Dat is voor ons een onacceptabel punt en daarom betekent dit dat wij de motie niet kunnen steunen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer