N207


2 februari 2018

De provincie lijkt bezig met het volgende stuk van de Rijksweg A3 tussen Rotterdam en Amsterdam.

Onze fractie heeft drie bezwaren tegen dit project.

Ten eerste verwachten wij dat de lokale verkeersproblemen door deze provinciale N207 niet worden opgelost. Het maken van een nieuwe aansluiting op de Moordrechtboog en het bouwen van een tweede brug over de Gouwe zouden wat ons betreft effectiever zijn. De voorspelde groei in verkeer – die uit de berekeningen met verkeersmodellen zou blijken –verwachten wij niet. Sterker nog, er bestaat een serieus risico op meer verkeersproblemen, onder andere omdat het lokale landbouwverkeer straks over de openbare weg moet om bij hun percelen te komen.

Ten tweede wordt het Bentwoud doorsneden. Onze fractie is voorstander van het oorspronkelijke plan voor het Bentwoud. Dat wil zeggen 1400 ha bos in plaats van de huidige 700 ha. Dat wil zeggen een gebied met veel water in plaats van het droge gebied, zoals het er nu ligt. Dat wil ook zeggen een gebied zonder veel doorsnijdingen met wegen. Dit voorstel behelst het gebied opnieuw te doorsnijden met een weg.

Ten derde is er te weinig lokaal draagvlak. Vele insprekers hebben laten horen hoe zij tegen deze plannen kijken. Duidelijk hieruit is dat er slechts beperkt lokale steun is.

Daarom is onze fractie tegen dit voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer