Opinie: bio-industrie slecht voor mens en dier


2 oktober 2009

Zondag 4 oktober is het dierendag. Voor statenleden Carla van Viegen en Frank Wassenberg reden om stil te staan bij de bio-industrie, die volgens hen schadelijk is voor dier en mens. Door het hoge antibioticagebruik worden daar namelijk resistente ziekteverwekkers gekweekt.

Het antibioticagebruik bij de intensieve veehouderij is hoog. Veehouders (en hun vee) zijn dertig keer vaker drager van de MRSA-bacterie dan de gemiddelde Nederlander. Helemaal waar, maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Want waarom komt de MRSA-bacterie zo vaak voor in de intensieve veehouderij? Dat komt dus door het hoge antibioticagebruik in die bedrijfstak.

In Nederland krijgen dieren in de intensieve veehouderij jaarlijks meer dan 500.000 kilo antibiotica toegediend. Dat is meer dan in de hele gezondheidszorg voor mensen wordt gebruikt!
Het antibioticagebruik is het gevolg van de wijze waarop de dieren worden gehouden. In de bio-industrie worden grote groepen dieren zeer dicht op elkaar gehuisvest. De dieren hebben welzijnsproblemen en kennen veel stress. Net als bij mensen heeft stress bij dieren een negatief effect op de natuurlijke afweer. Ze zijn bevattelijker voor ziekten. In grote groepen dieren kunnen besmettelijke ziekten zich bovendien snel verspreiden.
De dieren krijgen daarom preventief antibiotica toegediend, waarmee veruit de meeste bacteriën worden gedood. Maar niet allemaal! Door toevallige mutaties ontstaan bacteriën die bestand zijn tegen de gebruikte antibiotica. Die bacteriën worden niet gedood door de antibiotica en kunnen zich ongelimiteerd voortplanten. We noemen deze bacteriën resistent. Deze resistentie is erfelijk; resistente bacteriën (ook wel MRSA-bacteriën genoemd) geven deze verworven eigenschap door aan al hun nakomelingen. Die zijn daarmee óók allemaal bestand tegen de gebruikte antibiotica. Op deze wijze produceert de intensieve veehouderij ook nieuwe bacteriën, die nauwelijks bestreden kunnen worden. Feitelijk is de intensieve veehouderij één groot kweekvat van de MRSA-bacteriën. Ook mensen kunnen met die bacteriën besmet worden en elkaar besmetten.

Dat de bio-industrie slecht is voor de dieren is voor velen geen nieuws. Dierendag is een goed moment om daar nog een keer extra bij stil te staan. Maar laten we niet vergeten dat de bio-industrie vanwege het ongebreidelde antibioticagebruik een broeinest is van nieuwe en soms gevaarlijke ziekteverwekkers. De bio-industrie is daarmee ook schadelijk voor de volksgezondheid.

Frank Wassenberg, bioloog en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement.
Carla van Viegen, arbeids- en organisatiepsycholoog en fractievoorzitter Partij voor de Dieren Provinciale Staten Zuid-Holland