EMAILACTIE: Partij voor de Dieren steunt gemeente Alphen met e-mailactie bij weren circus met wilde dieren


3 februari 2009

Partij voor de Dieren steunt gemeente Alphen met e-mailactie bij weren circus met wilde dieren

Den Haag, 26 januari 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland juicht het besluit van de gemeente Alphen aan den Rijn toe om het circus Moskou-Holiday te verbieden met wilde dieren op te treden. Dit circus wilde, in strijd met de verstrekte vergunning, tóch dieren laten optreden. Maar onder druk van mogelijk ingrijpen door de gemeente heeft het besloten hiervan alsnog af te zien. Iedereen die het op dit punt met Alphen aan den Rijn eens is, kan deze gemeente per e-mail een steunbetuiging sturen. Klik hier voor de steunbetuiging.

Alphen aan den Rijn is nu nog één van de weinige gemeenten in Nederland die geen circussen met wilde dieren binnen de gemeentegrenzen wil hebben. De gemeente heeft het verbod op circusshows met wilde dieren vorig jaar ingesteld omdat zij van mening is dat met name de dressuur een kwelling is voor de dieren. Het circus van Moskou-Holiday mocht dan ook alleen naar Alphen aan den Rijn komen als het optreden met wilde dieren achterwege zou blijven.

Het circus dreigde echter de vergunning op dit punt aan z’n laars te zullen lappen. Daarop kondigde de Alphense wethouder dierenwelzijn Robert Blom aan desnoods met harde hand tegen het circus te zullen optreden. Hij dreigde de tent in het uiterste geval te sluiten. Circus Moskou-Holiday koos vervolgens eieren voor zijn geld. Het neemt de dieren wel mee naar Alphen, maar ze zullen niet in de piste te zien zijn.

De Zuid-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) staat volledig achter het besluit van Blom. Hij kreeg vorig jaar nog een oorkonde van de PvdD vanwege zijn enorme inzet om circussen met wilde dieren tegen te gaan. Daarom zet de PvdD nu een e-mailactie op touw. De partij vraagt iedereen die het besluit van de gemeente steunt om circussen met wilde dieren te weren, een e-mail te sturen. Op de website van de PvdD in Zuid-Holland (http://zuid-holland.partijvoordedieren.nl ) is een kant-en-klare e-mail te vinden die gericht is aan het college van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, stelt dat dieren niet thuishoren in circussen. ‘Zij moeten onder dwang niet-natuurlijk gedrag vertonen en als ze niet optreden, verblijven ze in zeer krappe hokken. Er is daardoor veel dierenleed. Daarom zijn wij zo blij dat Alphen dit ook inziet en circussen met wilde dieren weert’. Zij roept andere Zuid-Hollandse gemeenten op het voorbeeld van Alphen aan den Rijn te volgen. ‘Uit de gang van zaken in Alphen blijkt wel dat het wel degelijk mogelijk is een circusvoorstelling te geven zónder daarin dieren te laten optreden’.

Foto's: Moskou Circus