Geen meer­derheid voor meer demo­cra­ti­sering bij water­schappen


26 juni 2014

Scheve verhoudingen bij waterschappen blijven bestaan. Dat is de teleurstellende uitslag van een debat dat vandaag plaatsvond in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Een

initiatiefvoorstel, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP, om hier verandering in aan te brengen is afgewezen. Tegenstanders waren o.a. VVD, CDA en ChristenUnie/SGP. De inspraak van burgers bij waterschappen blijft daardoor beperkt.

Doel van het voorstel was om het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen - die worden ingenomen door vertegenwoordigers van de agrarische sector, het bedrijfsleven en de natuurorganisaties - tot het wettelijk minimum van zeven zetels te verlagen. Het aantal door de Zuid-Hollandse inwoners te kiezen zetels zou tegelijkertijd worden verhoogd met ingang van 2015, het jaar waarin de verkiezingen worden gehouden. Het democratische gehalte van de waterschappen neemt hierdoor toe en inwoners van Zuid-Holland krijgen meer inspraak in het bestuur.

Ondanks een uitgebreid debat over het intiatiefvoorstel en een krachtig pleidooi van D66 Statenlid Paul Breitbarth, die namens de indieners het woord voerde, bleven de tegenstanders bij hun ingenomen standpunten.

Paul Breitbarth: “Ik betreur de afloop van dit debat. Een mooie kans om de waterschappen democratischer te maken is verloren gegaan. Door de geborgde zetels zijn bepaalde belangen dubbel vertegenwoordigd en dat komt de inwoners van Zuid-Holland niet altijd ten goede. De argumenten van de tegenstanders bleven helaas vooral hangen op procedurele punten.”