Leergang Provin­ciale Staten en Water­schappen voor onze leden met politieke ambities.


Leer alles over politiek bedrijven in deze bijzondere bestuurslaag.

30 april 2021

De Leergang PS/WS loopt van november 2021 tot en met april 2022, en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 3 contactdagen in de periode november 2021-januari 2022. Met onderwerpen als visie/rol van de partij, politieke instrumenten, presentatietechnieken, debatteren en PvdD-onderwerpen in de provincie en in het waterschap.
 • Ter voorbereiding op die contactdagen maak je huiswerkopdrachten en volg je online modules.
 • Je bent actief in een provincieteam waarin je samen met de deelnemers uit jouw provincie voortbouwt op wat je leert tijdens de contactdagen. Mocht jouw waterschap de provinciegrens overschrijden, zal bekeken worden wat het handigste provincieteam is om bij aan te sluiten.
 • Voorjaar 2022 is er een laatste contactdag waarin je je ontwikkeling van de afgelopen periode presenteert.

Wat verwachten we van deelnemers?

 • We verwachten dat je actief deelneemt aan alle hierboven genoemde onderdelen van de Leergang PS/WS.
 • We verwachten dat je serieus bent in je ambitie. Dat wil zeggen dat je daadwerkelijk Statenlid of waterschapper voor de Partij voor de Dieren zou willen worden. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor het anders uitpakt, of kan gaandeweg blijken dat het werk van Statenlid of waterschapper toch niet bij je past. Maar de Leergang PS/WS vraagt een flinke investering, zowel van de deelnemers als van de partij. Daarom vragen we je om eerst een kennismakingsmodule te doorlopen en bij jezelf na te gaan of het werk van volksvertegenwoordiger ook echt bij jou en bij je persoonlijke situatie past. In de kennismakingsmodule vind je meer informatie die je kan helpen hier een inschatting van te maken.
 • De eigen bijdrage voor deelname aan de Leergang PS/WS is € 120.

Goed om te weten

 • De Leergang PS/WS staat alleen open voor leden die op of vóór 1 maart 2021 lid waren en die niet actief zijn voor een andere politieke partij.
 • De Leergang PS/WS is een gecombineerde leergang voor de provinciale staten en de waterschappen. Dat betekent dat alle deelnemers dezelfde onderdelen volgen. Enerzijds omdat het werk van PS en WS met elkaar samenhangt, anderzijds omdat de praktijk leert dat mensen die in eerste instantie geïnteresseerd zijn in de ene bestuurslaag, later toch een voorkeur kunnen hebben voor de andere. Op deze manier blijven beide opties mogelijk. Ook is nu nog niet bekend in welke waterschappen de partij een kandidatenlijst zal opstellen. Mocht dat in jouw waterschap niet het geval zijn, wil je mogelijk alsnog actief worden in de Provinciale Staten van jouw provincie.
 • Deze Leergang staat los van de kandidaatstellingsprocedures. Het met goed gevolg doorlopen van de Leergang is géén garantie voor een plek op een kandidatenlijst of voor deelname in een bepaald waterschap. De kandidaatstelling voor de Provinciale Staten en waterschappen wordt geopend in de eerste helft van 2022. In die procedure wordt bepaald hoe de kandidatenlijsten eruit komen te zien. Ook wordt dan bepaald in welke waterschappen we meedoen als partij. De definitieve vaststelling van de lijsten zal plaatsvinden door het najaarscongres van 2022.
 • De Leergang PS/WS is niet bedoeld voor leden die wel op een kandidatenlijst zouden willen komen, maar niet op een verkiesbare plaats.
 • Het afdelingsbestuur besluit welke deelnemers voorgedragen worden voor de Leergang PS/WS. In provincies met een provinciale werkgroep besluit het partijbestuur in overleg met de provinciale werkgroep. Indien er te veel aanmeldingen zijn, zal er een selectie gemaakt worden.

Kennismaken en aanmelden

Deelname aan de Leergang begint met (hernieuwde/nadere) kennismaking en een introductie, daarna kun je je aanmelden voor de Leergang PS/WS. Kennismaken en aanmelden gaat in 5 stappen:

 1. Stuur een mailtje (zuidholland@partijvoordedieren.nl) aan het afdelingsbestuur om te laten weten dat je geïnteresseerd bent in de Leergang. Dit kan tot en met 6 juni.
  Vermeld daarbij je naam, je telefoonnummer, het waterschap waar je onder valt en je lidnummer. Je lidnummer vind je bijvoorbeeld in de mail die je over de Leergang ontvangen hebt. Als je niet weet wat jouw waterschap is kun je dat hier nagaan.
 2. Je ontvangt een bevestiging vanuit je afdelingsbestuur of provinciale werkgroep. Ook als er open dagen gepland staan bij een van de fracties in jouw provincie ontvang je daarover informatie.
 3. Ongeveer een week daarna ontvang je een mail met toegangsgegevens voor de leeromgeving van de Partij voor de Dieren. Daar vind je een kennismakingsmodule met meer informatie over Provinciale Staten, waterschappen, en over politiek actief zijn voor de Partij voor Dieren.
 4. Als je de kennismakingsmodule doorlopen hebt - en je bent nog steeds enthousiast - kun je je in de leeromgeving aanmelden voor de Leergang PS/WS. Dit kan tot en met 18 juli.
 5. Het afdelingsbestuur beoordeelt alle aanmeldingen en bepaalt welke mensen zij voordraagt voor een plek in de Leergang PS/WS. Als je toegelaten wordt, hoor je dat in de loop van de maand september.

Let op: de Leergang PS/WS staat alleen open voor leden die op of vóór 1 maart 2021 lid waren en die niet actief zijn voor een andere politieke partij.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren hekelt verdwijnen paardenweitjes en moestuinen Duin- en Bollenstreek

Den Haag, 19 april 2021 – Na jaren gedogen willen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Katwijk, Noordwijk, Lisse, Hilleg...

Lees verder

Jaarverslag 2020 PvdD Provinciale Staten Zuid-Holland

Jaarverslag 2020 Partij voor de Dieren Statenfractie Zuid Holland

Lees verder