Mailactie voor de herten van Terschelling


9 februari 2009

Minister Verburg heeft een doodvonnis uitgesproken over de edelherten op Terschelling. Beloofde de minister donderdag 5 februari nog dat ze volop zou inzetten op dierenartsen, verdovingsgeweren en afvoeren naar het vasteland om daar te verblijven, en repte ze in een brief aan de Kamer met geen woord over afschot van de dieren, op 9 februari kwam haar schriftelijke doodvonnis, waarvan de executie vanaf heden kan plaatsvinden.
En de minister? Die bivakkeert in Namibië en is dus even niet ter verantwoording te roepen!

Daarom roept de Partij voor de Dieren nu op om een protestmail te sturen naar het ministerie. In een laatste poging tot amnestie voor de weerloze herten die eerst al van een fokkerij naar Terschelling gesleept zijn, waarbij het mannetje nota bene van z’n gewei beroofd werd om het transport te vergemakkelijken. En nu dus de doodstraf zouden krijgen zonder ook maar iets verkeerd gedaan te hebben.


Foto: Gerrit Rekers

Dat herten op Terschelling beschouwd zouden moeten worden als “allochtone dieren” (de minister spreekt van ‘faunavervalsing’) rechtvaardigt niet de standrechtelijke executie van diezelfde dieren. De reeën die in 1992 – vermoedelijk door jagers- zijn uitgezet op Terschelling hoefden ook niet uitgeroeid te worden, net zomin zou dat voor de edelherten moeten gelden.
Daarom zal er nu een pas op de plaats gemaakt moeten worden in de besluitvorming, zeker nu het enige mannetje uit de roedel gevangen is en voortplanting dus zeker geen acute zorg zou hoeven zijn.

Mail het ministerie van LNV met uw zorgen over de edelherten op Terschelling.