Natuur­vrien­de­lijke politieke partijen willen geen afschot smient in Zuid-Holland


7 november 2017

Den Haag, 7 november 2017 – De PvdA, Partij voor de Dieren en Groen Links willen niet dat er in Zuid-Holland smienten worden afgeschoten. Ze zullen daarom komende woensdag het provinciebestuur adviseren niet akkoord te gaan met het nieuwe faunabeheerplan voor de smient.

Al in 2015 heeft de rechter een streep getrokken door het faunabeheerplan voor de smient, omdat de provincie wettelijk verplicht is de ‘de gunstige staat van instandhouding’ niet in gevaar te brengen. In het faunabeheerplan Smient 2017 staat dat de smient in aantal afneemt. Desondanks staat de provincie het toe dat de smient wordt afgeschoten.

Tot nu toe werden gemiddeld 3800 smienten per jaar gedood, maar volgens het nieuwe plan mogen dit er zelfs maximaal 6500 zijn. Hierdoor zal het aantal smienten nog verder afnemen. Bovendien behoort de smient tot een beschermde eendensoort. Op grond van de Natura 2000-doelstelling zou Nederland jaarlijks gemiddeld 258.000 smienten moeten tellen. Maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald: het huidige landelijke seizoensgemiddelde ligt daar 30 procent onder.

De provinciale fracties van PvdA. Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat het nieuwe faunabeheerplan onvoldoende garantie biedt voor een gunstige staat van instandhouding van de smient. De provincie loopt bovendien het risico dat ook de rechter een streep door dit plan trekt. Daarom dienen de drie partijen een voorstel in waarin het provinciebestuur wordt opgedragen het nieuwe faunabeheerplan voor de smient niet goed te keuren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief