Over­be­mesting bedreiging voor drink­water


21 november 2017

Den Haag, 21 november 2017 – Overbemesting is een bedreiging voor ons drinkwater. Meststoffen vervuilen het grondwater en zuivering wordt daardoor steeds moeilijker en duurder. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt daarom bij de provincie aan op extra maatregelen om de kwaliteit en beschikbaarheid van schoon drinkwater te garanderen.

De tien waterwinbedrijven in Nederland hebben alarm geslagen. Zij stellen dat meststoffen het grondwater verontreinigen en dat zuivering daardoor steeds duurder en complexer wordt. In Nederland wordt op ruim 200 punten grondwater gewonnen voor drinkwater. Op 89 van die punten zijn tussen 2000 en 2015 hogere doses meststoffen gemeten dan wettelijk toegestaan. De afgelopen jaren zijn 21 waterwinpunten gesloten omdat het water zo vervuild was dat zuiveren te kostbaar werd. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten daarom voor maatregelen.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland deelt de zorgen over de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater en de toenemende inspanning die nodig is om ons water te zuiveren. Schoon drinkwater is essentieel voor de gezondheid van mensen. Daar komt bij dat door de klimaatverandering zoetwater schaarser zal worden.

Volgens de partij is de provincie medeverantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving, in het bijzonder voor de bescherming van grondwater. De provincie speelt daarom een prominente rol in het oplossen van de problemen als gevolg van het teveel aan mest in het grondwater. Zuid-Holland zou daarbij moeten samenwerken met andere provincies, waterwinbedrijven en andere betrokken (boeren)organisaties.

Onlangs werd bekend dat er sprake is van grootschalige fraude met mest, vooral in het zuiden van Nederland. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of ook bedrijven in Zuid-Holland daarbij zijn betrokken. Overbemesting is vaak een gevolg van de intensieve (melk)veehouderij. De partij pleit er daarom voor dat de provincie controleert of boeren het eventuele teveel aan mest op hun bedrijf op een verantwoorde manier afvoeren en niet extra op het land brengen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief