Partij voor de Dieren: stop bouw van kolen­cen­trale op Maas­vlakte


9 maart 2008

Den Haag, 10 maart 2008 – De aanwezigheid van een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte heeft zeer nadelige effecten op natuur, milieu en dieren. Daarom moet de provincie Zuid-Holland voorkomen dat een dergelijke centrale wordt gebouwd. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in vragen aan Gedeputeerde Staten van deze provincie.

Het Duitse energiebedrijf E.ON is onlangs begonnen met de bouw van een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte. E.ON heeft onderzoek laten doen naar de effecten die de centrale heeft op de omliggende natuur. Uit dat onderzoek zou blijken dat het met de nadelige gevolgen voor onder meer het Natura 2000-gebied Voordelta erg meevalt.

Milieuorganisatie Greenpeace heeft echter grote kritiek op dit in opdracht van E.ON uitgevoerde onderzoek. Uit een tegenonderzoek dat Greenpeace liet uitvoeren blijkt dat de nadelige effecten van de bouw en het gebruik van de kolencentrale veel groter zijn dan E.ON beweert. Zo is er niet alleen sprake van grote geluidsoverlast, maar zijn ook de uitstoot van stikstof en zwavel schadelijk voor dieren en planten in de nabijgelegen duingebieden.

Greenpeace ontdekte tevens dat E.ON al met de bouw van de kolencentrale was begonnen zonder vergunning van de provincie Zuid-Holland. Daarop spande Greenpeace een rechtszaak aan tegen E.ON bij de Raad van State. Eind februari stelde dit rechtscollege Greenpeace in het gelijk. De provincies Zuid-Holland en Zeeland moeten binnen tien dagen een beslissing nemen over het stilleggen van de bouw van de kolencentrale.

Mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland over deze kwestie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zo wil de PvdD weten wat het provinciebestuur inmiddels heeft gedaan om de bouw van de kolencentrale op de Maasvlakte stop te zetten.

De partij wijst er in dat verband op dat kolencentrales zeer milieuvervuilend zijn. De jaarlijkse uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door de kolencentrale komt overeen met de CO2-uitstoot van twee miljoen auto’s. Dat staat haaks op het streven om in Nederland in 2020 30 procent minder CO2 uit te stoten. ‘Ook de provincie Zuid-Holland draagt hierin een belangrijke verantwoordelijkheid’, stelt de PvdD.
Verder wil de PvdD onder meer weten of Gedeputeerde Staten van plan is nieuw onderzoek te laten doen naar de milieu-effecten van de kolencentrale op de Maasvlakte. Ook vraagt de PvdD wat het college, in het kader van een schoner milieu in Zuid-Holland, doet om het energieverbruik terug te dringen en duurzame vormen van energiewinning, zoals via wind, water en zon, te stimuleren.

Gerelateerd nieuws

Greenpeace wint rechtszaak tegen bouw kolencentrale E.ON

Beginnen met bouwwerkzaakheden, terwijl de vergunning nog niet binnen is. Dat probeerde E.ON deze maand op de Rotterdamse Maa...

Lees verder

Een ei

Nederland heeft 42 miljoen legkippen, daarvan leven er 20 miljoen op een ruimte kleiner dan een A4tje. In 17 maanden tijd leg...

Lees verder