Standpunt Partij voor de Dieren met betrekking tot de aanleg van de RijnGou­welijn


9 februari 2007

De mobiliteit vormt een steeds groter probleem in de vorm van files en milieubelasting. Carla van Viegen onze lijsttrekker geefthier haar mening.

De Partij voor de Dieren pleit voor het stimuleren van vermindering van woon-werkverkeer en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer.
Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden niet meer aangelegd en verbreed zonder natuur- en milieucompensatie in de eigen regio. Knelpunten in het wegennet dienen in principe opgelost te worden via compenserende maatregelen in de OV-infrastructuur, waaronder de RijnGouweLijn. Ook bij de aanleg van de RijnGouweLijn dient gekeken te worden naar het natuur- en milieubelang. Bij de aanleg dient de bestaande natuur zoveel mogelijk behouden blijven.
De aanleg van de RijnGouweLijn is belangrijk teneinde het energieverbruik en de luchtvervuiling in de provincie te verminderen.
Het openbaar vervoer in het algemeen moet tot een zeer klantvriendelijke bedrijfstak worden getransformeerd. De tarieven dienen aanzienlijk verlaagd te worden en de frequentie en beschikbaarheid moeten worden verhoogd. Bijna gratis openbaar vervoer dient te worden ingezet, om daarmee de aanleg van wegen te voorkomen, files op te lossen en een aanzienlijke reductie van de uitstoot van gassen te realiseren.
Nieuwe openbaar vervoerlijnen worden in gebruikgenomen opdat elke woonkern met OV bereikbaar is. Daarom is de Partij voor de Dieren voor de aanleg van de RijnGouweLijn door de stad Leiden. Vanuit elke woonkern moeten de onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn; de dienstregeling moet daarop aangepast zijn.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief