Stop afschieten damherten in Noord­wij­kerhout


8 december 2016

Den Haag, 8 december 2016 – Het afschieten van damherten op landgoed Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout moet direct stoppen. De dieren worden gedood omdat ze een gevaar zouden zijn voor de verkeersveiligheid. Maar volgens de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zijn er ook andere maatregelen mogelijk om aanrijdingen tussen de damherten en auto’s te voorkomen.

Elk jaar trekken er na de bronsttijd, in de tweede helft van november, vooral jongere mannelijke damherten weg van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een aantal daarvan belanden steevast op landgoed Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Dit jaar lijken het er wat meer te zijn dan anders.

De afgelopen weken hebben er een aantal aanrijdingen plaatsgevonden tussen damherten en auto’s op de Gooweg, nabij het landgoed. Om die reden heeft burgemeester Goedhart van Noordwijkerhout opdracht gegeven alle damherten af te schieten. De eigenaar van Nieuw Leeuwenhorst, stichting het Zuid-Hollands Landschap, is daar onder druk van de burgemeester mee akkoord gegaan.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich boos over het afschieten van de damherten en is niet blij dat de eigenaar daarmee heeft ingestemd. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Een natuurorganisatie moet opkomen voor de natuurbelangen en zou niet akkoord moeten gaan met een dergelijk zwaar ingrijpen in de natuur’.

Zij heeft daarom over deze kwestie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil onder meer weten hoeveel damherten er leven op Nieuw Leeuwenhorst die eigendom zijn van het Zuid-Hollands Landschap, hoe lang de dieren daar al rondlopen en hoeveel dieren er worden gedood.

Verder wijst ze er op dat op de Gooweg in Noordwijkerhout alleen een lagere adviessnelheid geldt en geen verplichte lagere maximum snelheid van 60 km. per uur. De provincie zou in overleg met de gemeente ook andere maatregelen kunnen nemen om de snelheid ter plaatse te verlagen, zoals verkeersdrempels. Ook vraagt ze zich af of er op de Gooweg snelheidscontroles worden uitgevoerd en zo ja, hoeveel snelheidsovertredingen er het afgelopen jaar op deze weg zijn vastgesteld.

Daar komt bij dat de mannelijk damherten meestal alleen in de maanden oktober, november en december wegtrekken uit hun oorspronkelijke leefgebied. In die periode zouden automobilisten via adequate voorlichting gewezen moeten worden op mogelijk overstekende herten. Ook zouden de bermen ter plaatse voor automobilisten voldoende overzichtelijk kunnen worden gemaakt, zodat zij eventueel aanwezige herten goed kunnen zien.

Van Viegen: ‘Wat ik ook wil weten is of het doden van herten wel bijdraagt aan de vermindering van het aantal aanrijdingen en de verkeersveiligheid. Ik vraag Gedeputeerde Staten aan te tonen dat afschot effectief in het verleden is gebleken. Ik wil daarom een overzicht zien waaruit blijkt dat het aantal aanrijdingen is verminderd door afschot van herten. Juist door de jacht worden de dieren opgejaagd en kunnen ze hierdoor plotseling de weg op schieten. Dit verhoogt juist de verkeersónveiligheid’.