Verbied gebruik levende lokganzen bij ganzen­jacht


4 september 2018

Den Haag, 23 juli 2018 – Het gebruik van levende, vastgebonden lokganzen bij de ganzenjacht moet worden verboden. Dat stelt de Partij voor de Dieren in vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De partij ontving een filmpje waarop deze zeer dieronvriendelijke methode is te zien. Ook zou het doden van ganzen met slag-, snij- of steekwapens direct moeten stoppen.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland ontving onlangs beeldmateriaal van een dierenrechtenorganisatie. Daarop is te zien hoe jagers in Zuid-Holland gebruik maken van levende lokganzen bij de ganzenjacht. De dieren zijn vastgebonden om soortgenoten te lokken. Als de ganzen zijn neergeschoten, gebruiken de jagers soms slag-, snij- of steekwapens om de dieren te doden.

Zowel het gebruik van de levende lokganzen als het doodslaan, -snijden of -steken zijn zeer dieronvriendelijke methoden. De Partij voor de Dieren heeft daarom over beide zaken vragen gesteld aan het provinciebestuur van Zuid-Holland.

De Partij voor de Dieren stelt dat de gebruikte methoden om de ganzen te lokken en te doden veel dierenleed veroorzaken. Ze wil daarom weten welke (dierenwelzijns)voorwaarden er gelden bij het houden en gebruiken van lokganzen, hoe hun leefomstandigheden zijn en hoe lang ze voor dit doel mogen worden ingezet.

De partij vindt verder dat de provincie het welzijn van deze dieren moet waarborgen als ze toestemming heeft gegeven voor het gebruik van lokganzen. De partij vraagt zich af of de provincie dit wel controleert en in actie komt bij overtredingen. Ook betwijfelt ze of de lokganzen aan de wettelijke eisen voldoen, zoals een ring om de poot. Bovendien is het ringen van dieren fraudegevoelig. Het houden van lokganzen kan overtredingen met het ringen en het vangen van wilde ganzen in de hand werken, stelt de Partij voor de Dieren.

Daarnaast mogen bij het doden van ganzen slag-, snij- en steekwapens worden gebruikt. Een methode waarover de partij recent al kritische vragen stelde toen het om knobbelzwanen ging.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Deze gruwelijke methoden brengen veel dierenleed met zich mee. We willen dat dit wordt verboden. De provincie zou op z’n minst onderzoek moeten doen naar de gevolgen voor het dierenwelzijn bij het gebruik van slag-, stoot- en steekwapens en het gebruik van levende lokganzen bij de jacht.’

Wij staan voor: