Sabrina van de Peppel


Frac­tie­on­der­steuner commissie Landelijk gebied

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”, nou ja, behalve van de grootvervuilers dan.

In de essentie is het deze zin waar ik voor sta. Een dierenrechten- en mensenrechtenactivist!

Iedereen betekent voor mij ieder mens, ieder dier, ieder plantsoort…alles wat leeft op onze prachtige aarde. We zijn er allemaal bewoners van en we zijn allemaal van waarde. Zonder elkaar redden we het niet. We hebben de bloemen, planten, bestuivers nodig voor ons voedselsysteem. We hebben de vissen, onderwaterdiertjes en plantjes nodig om de grootste longen van de wereld, de oceanen, gezond te houden. We hebben de bomen, struiken en kruidenrijk grasland nodig om de insecten, vogels, vleermuizen etc om onze leefomgeving leefbaar te houden.

Wij, als mens, hebben hen nodig, zij ons niet. We moeten de zorg die zij voor ons dragen gaan koesteren. Dat betekent dat wij onze leefomgeving zullen moeten gaan aanpassen aan hen. Dus stoppen met vissen. Stoppen met slootjes en oppervlaktewater te vervuilen met PFAS en pesticiden. We moeten echt kappen met bomen kappen! En alsjeblieft, red de dieren uit de allesziekmakende vee-industrie.

Haal de tegels uit de tuinen, plant bomen en struiken in de wijken. Zorg voor aaneensluitend natuur. Geef de weidevogels weer natte poten, insecten kruidenrijke bermen om te zoemen, muskusratten en bevers de ruimte om te graven. Het versterken van de dijken hebben we zelf laten liggen, en daar nu de natuurlijke bouwers de schuld van te geven is misplaatst. Zij laten zien waar onze zwakke plekken liggen en zij dagen ons uit om onze dijken extra te versterken!

Als gemeenteraadslid in Rotterdam houd ik me bezig met dierenwelzijn, dierenrechten en mensenrechten in het sociaal domein. Want daar waar we strijden voor dierenrechten hebben we ook nog een grote opgave met betrekking tot onze mensenrechten. Niet alleen de gezonde leefomgeving van de planten en dieren worden bedreigd. Diezelfde leefomgeving is onze leefomgeving. En die is verre van gezond! Echter zien we al te vaak dat de overheid de verantwoordelijkheid bij de burgers wil leggen. Alsof we zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg die we nodig hebben ten gevolge van onze ziekmakende leefomgeving. Dat moet en kan anders!

Systeemverandering is nodig, kies daarom 15 maart voor Partij voor de Dieren!